av Klaus Ade Johnstad

 
 

Møte i Astrofysisk Fagutvalg

 

13.Mars 2001

 

Fremmøtt:

Lars Kristen Selberg Daldorff, Astrid Fossum, Niklas Karlsen, Benedicte Selmer, Mari Anne Killie og Klaus Ade Johnstad.

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

Sak 3: Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4: Nytt Medlem

Niklas er nytt medlem.

Sak 5: Tilbakemelding på EVA

Undersøkelsen ble sendt ut i RTF-format, som ikke støttes ved ITA. AFU ber derfor om en postadresse ved administrasjonen, slik at vi kan sende inn svarene skriftlig (en kopi av undersøkelsen ble skrevet ut,ad omveie, fra en Windows-maskin). AFU anmoder administrasjonen om å bruke et bedre egnet format ved fremtidige undersøkelser. Det anmodes også om å ikke bruke mobiltelefoner som kontakttelefonnr., da disse ikke kan ringes opp internt.

Sak 6: Fagkritisk dag

Henvendelsene til FFU om samarbeid er ubesvarte, derfor velger AFU å henlegge saken.

Sak 7: Til orientering

 

  • T-skjorter: Ingenting har skjedd.
  • Kompendier: Alt går bra.
  • Fagevaluering: -
  • Hovedfagsorientering: Arbeid pågår.

 

Sak 8: Eventuelt

 

  • Lars avgår som leder av AFU på fredag 16.mars. Ny leder som ble valgt var Niklas.
  • Astrid ble valgt til festkomiteeleder. Astrid har ansvaret for sammensetningen av komiteen.
  • Benedicte og Astrid fikk ansvaret for Lars sin hovedfagsmiddag.

 

Referent:Niklas Karlsen