Valid HTML 3.2!av Klaus Ade Johnstad

M�te i Astrofysisk Fagutvalg

18. april 2001

Fremm�tt:

Astrid Fossum, Niklas Karlsen, Morten W. Hansen, Mari Anne Killie, Henning Holen og Klaus Ade Johnstad.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Ok.

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Ok.

Sak 3: Godkjenning av referat

Ok.

Sak 4: Status for p�g�ende prosjekter

T-skjorter er p� vei.

Sak 5: Fagutvalgsseminar 3. mai ang. stortingsmeldingen om kvalitetsreform av h�yere utdanning

Morten og Niklas g�r (pluss evt. andre interesserte).

Sak 6: Hvordan inkludere laveregradsstudenter

Vi starter med � arrangere grillfest 11. mai.

Sak 7: Hovedfagsorientering

Benedicte m� snakke med Kjetil.
Klaus jobber med h.f.o. p� nettet.

Sak 8: Eventuelt

  • Ferdig med fagevalueringen av A111 og A211. A101 tas p� fredag 20.april 2001.
  • Morten er valgt som innkj�psmedarbeider.

Referent: Morten W. Hansen