Valid HTML 3.2!av Klaus Ade Johnstad

M�te i Astrofysisk Fagutvalg

11. januar 2001

Fremm�tt:

Lars, Astrid, Mari Anne, Klaus, Henning, Are og Tommy.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Ja.

Sak 2: Godkjenning av dagsorden.

Ja.

Sak 3: Lesesalsplasser

Henning skal henge opp lapper om at man kan soeke, fristen er satt til 15.februar. Mangel paa ledige plasser, Are og Henning skal hoere med Baard om han bruker plassen sin.

Sak 4: Fagkritisk dag

Vi vil sende OEyvind, men han har gyldig fravaer. Laaaaaaange diskusjoner om hva fagkritisk dag egentlig er. Tommy mente dette er vaar sjanse til aa paavirke laerekreftene, og at det vil gagne oss og dem etter oss. Vi utsatte den endelige avgjoerelsen om vi har noe aa bidra med. Lars eller OEyvind gaar paa moetet til RSU om detta neste uke.

Sak 5: Orientering fra forrige moete

T-skjortesaken: Benedicte var ikke der.

Kompendiesaken: Lars har snakka med Laila om manual til kopimaskinen. Laila sa den ikke fantes.

Fagevaluering A101: oppdrag utfoert og resultater overlevert forelesere og gruppelaerere.

Peissaken: Lars har snakka med Torben og Laila og blitt henvist til teknisk etat. Tvilsomt etter alarmen, men han foelger opp saken.

Termstua: den 4. maskinen skal komme tilbake.

Sak 6: Hovedfagsorientering

Tommy foreslo at vi skal proeve aa faa til samarbeid med andre institutter saann at vi faar stoerre publikum og kan kapre flere studenter. Are sjekker mulighetene med fysisk fagutvalg.

Sak 7: Eventuelt

Ingenting.

 

Mari Anne

Kopi : Fagutvalgets medlemmer, Instituttbestyrer Mats Carlsson, Instituttkontoret, RSU, fagutvalgene ved MatNat.