Møte i Astrofysisk Fagutvalg

 

28.februar 2001

 

Fremmøtt:

Lars Kristen Selberg Daldorff, Astrid Fossum, Tommy Grav, Benedicte Selmer, Are Vidar Boye Hansen, Henning Holen, Mari Anne Killie, Klaus Ade Johnstad

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av dagsorden.

Godkjent.

Sak 3: Orientering om NoFFo ved Kjetil Kjernsmo

Kjetil drar muligens til Trondheim på NoFFo generalforsamling, flere er velkomne, ta kontakt med Kjetil Kjernsmo snarest.

 

Sak 4: Lesesalsplasser

Søknadene som ble innlevert i henhold til fristen ble behandlet, med følgende resultat:

Beholder sin plass: Kjetil Kjernsmo, Are Vidar Boye Hansen, Eirik Mysen, Klaus Ade Johnstad.

Får plass:Hans Kristian Kamfjord Eriksen, Karl Niklas Karlsen (medio mars)

Ventelisten ser nå slik ut:Morten Wergeland Hansen.

 

AFU ser på nøkkelsituasjonen, og ønsker i denne forbindelse å komme i kontakt med Randi Marie Lok|y Holtungen og Tonje Palmgren.

Sak 5: Fagkritiskdag

Are Vidar Boye Hansen tar seg av forundersøkelsene for videre arbeid med fagkritisk dag.

Sak 6: Nytt AFU styre

Tommy Grav trekker seg som nestleder, Klaus Ade Johnstad tar over som nesteleder

Lars Kristen Selberg Daldorff trekker seg som leder 16.mars 2001, kandidater ønskes.

Sak 7: Nye AFU medlemmer..

Vervekampanje planlegges.

 

Sak 8: Hovedfagsorientering

Hovedfagsorienteringen som finnes på nettet vil bli oppdatert, av AFU's webmaster.

 

Sak 9:Fagevaluering

Mari Anne Killie og Astrid Fossum starter forberedende arbeid for evaluering i kursene A101, A111 og A211.

 

Sak 10:Orienteringssaker

*T-skjorter: Benedicte Selmer jobber med saken, og har rapportert om fremgang i saken.

*Peisen:utsettes til neste møte.

*Den savnede terminalen på rom 116 har kommet til rette!

*Instituttstyret vedtok komitens utkast til nytt undervisningsoppplegg ved Institutt for teoretisk astrofysikk, med mindre endringer.

Sak 11:Diverse

Ingenting

Referent:Klaus Ade Johnstad