av Klaus Ade Johnstad

 
 

Møte i Astrofysisk Fagutvalg

 

26.Mars 2001

 

Fremmøtt:

Astrid Fossum, Niklas Karlsen, Benedicte Selmer, Mari Anne Killie og Klaus Ade Johnstad.

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Ja. Vi skal prøve å ha lengre varsel før møtene, med mindre det er hastesaker (som i dag).

 

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Jada.

 

Sak 3: Godkjenning av referat

Glimrende.

 

Sak 4: EVA - evalueringsskjema fra administrasjonen

De håpløse spørsmåla ble diskutert og besvart, og er nå oversendt administrasjonen sammen med en merknad om at spørsmåla var dårlige.

Sak 5: Lesesalsplasser

Hans Kristian deler med Bård Henning. Morten Wergeland Hansen får plass på rom 106. Det er ikke nøkler til noen av disse. VI TRENGER FLERE NØKLER!!!

Sak 6: Nytt Medlem

Morten Wergeland Hansen er velkommen som nytt medlem. Vi vil ha flere medlemmer (gjerne fra lavere grad), så om noen leser dette og føler seg kallet: ta kontakt!

Sak 7: Ferdig-med-hovedfags tradisjon

Afu ønsker å gjenoppta tradisjonen og lage noen nye (kake: )

Sak 8: Orienteringssaker

 

Sak 9: Eventuelt

 

 

 

 

 

Referent: Mari Anne Killie

 

 

  • T-skjorter: Benedicte har fått tak i motivet til forsida. Hva skal vi ha på baksida?
  • Kompendier: Alt går bra.
  • Fagevaluering: Ikke ennå.
  • Hovedfagsorientering: Ja det må vi ha, men utsettes inntil videre (april). Benedicte smisker med Kjetil som er en fabelaktig "toastmaster" i sånne sammenhenger.

     

    • Lars beholder sin nøkkel inntil videre.