Valid HTML 3.2!av Klaus Ade Johnstad

M�te i Astrofysisk Fagutvalg

31.oktober 2001

Fremm�tt:

Mari Anne Killie, Astrid Fossum, Klaus Ade Johnstad, Are Hansen, Morten W. Hansen og Niklas Karlsen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Ok.

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Ok.

Sak 3: Godkjenning av referat

Ok.

Sak 4: Status for p�g�ende prosjekter

  • T-skjorter: Vi bestiller 20 stk.
  • Hovedfagsorientering: Morten sender mail til de som tar laveregradskurs i fysikk, samt Ma100C. Astrid skaffer en hovedfagsstudent.
  • Julebord: Godt igang.
  • Eksamenshefter: Det er kopiert opp en god del til A101, som ligger p� rom nr. 106.

Sak 5: Generalforsamling

Spm. om �yvind kan ordne med dette.

Sak 6: Fagevaluering

Ferdig.

Sak 7: Astrofestival

Ok.

Sak 8: Eventuelt

Egil Leer er blitt ny undervisningsleder og er opptatt av � minske tiden p� hovedfag. Vurderte tiltak er blant annet � tilby studenter sommerjobb p� instituttet.

Referent: Morten W. Hansen