August 2016: Første bilde fra Juno

I sommer kunne romsonden Juno endelig tre inn i bane rundt Jupiter, fem år etter oppskytningen. Junos hovedoppdrag er å registrere og sende data som gjør at vi kan lære mer om solsystemets gigant. Og nå begynner de første bildene å tikke inn. 

Bildet er satt sammen av flere av de første bildene som ble tatt av Juno etter at den gikk inn i bane rundt Jupiter 4. juli 2016. De tre objektene som kan sees til høyre for Jupiter er månene Io (fra nærmest Jupiter), Europa og Ganymede. Callisto ville ikke være md på bildet. 

Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Romsonden Junos hovedmål er å lære mer om hvordan Jupiter oppsto og har utviklet seg over tid. Bak gigantplanetens skylag skjuler det seg nemlig prosesser og forhold som kan avsløre vesentlig innsikt om hvordan vårt eget solsystem oppsto (og dermed også planetsystemer rundt andre stjerner). 

Oppdrag Juno

Junos hovedmål med Jupiter-turen er:

  • Finne ut hvor mye vann og ammoniakk det er i atmosfæren til Jupiter, noe som vil bidra til å avgjøre hvilken teori om planetens opprinnelse som er riktig. 
  • "Dykke" dypt i atmosfæren for å finne ut av dens bestanddeler, temperatur, skyprosesser o.l. 
  • Kartlegge planetens gravitasjons- og magnetfelt, og dermed avsløre hvordan Jupiters indre struktur er. 
  • Kartlegge Jupiters magnetosfære nær planetens poler, spesielt nordlysene og sørlysene. Dette kan gi innsikt i hvordan de enorme magnetkreftene til Jupiter påvirker dens atmosfære. 
Illustrasjon som viser Juno-sonden i bane rundt Jupiter.
Illustrasjon: NASA

For å få til dette er Juno utstyrt med et arsenal av ni hovedinstrumenter, og hele doningen er drevet av solenergi.

Beskytte Europa

Dersom alt går etter planen, skal Juno kretse Jupiter 37 ganger i løpet av de neste 20 månedene. Gjennom oppdraget vil Juno utsettes for store mengder stråling fra planetens sterke magnetfelt, noe som på sikt kan forårsake systemfeil og kollisjon med en av Jupiters måner. 

Dette høres kanskje ikke så farlig ut i utgangspunktet. Men den islagte månen Europa tror forskerne er det mest sannsynlige stedet i solsystemet som kan inneholde utenomjordisk liv. Og derfor ønsker man spesielt å beskytte den Europa mot jordisk forurensning.

Juno vil derfor i 2018 uføre en kontrollert selvdestruksjon ved å tre inn i Jupiters atmosfære og dermed brenne opp. 

Les mer om prosjektet på NASA sine prosjektsider

Bilde av Jupiter tatt med Cassini-sonden i år 2000. 
Foto: NASA/JPL/University of Arizona

JunoCam

Blant instrumentene på romsonden finner vi det såkalte JunoCam, som skal sende oss bilder fra solsystemets ytre. 

Månedens bilde er faktisk satt sammen av flere bilder som er tatt ved ulike rotasjoner (sonden roterer to ganger per minutt). Mange kameraer som opereres på slike roterende sonder, tar bilder fragmentvis som deretter må settes ammen. 

For det første tar bilder JunoCam som striper. I tillegg tas bilder med fire filtre: rødt, grønt, blått og nær-infrarødt. På første rotasjon tast rødt, grønt og blått; på andre rotasjon tas nær-infrarødt.

Alle delene stiftes så sammen til et helhetlig kompositt-bilde. Månedens bilde er atlså et av de første kompositt-bildene fra Juno i bane rundt Jupiter. 

Og flere er i vente. Det første høyoppløselige bildet er ventet 27. august i år, da Juno vil gjøre sin neste nære passering av Jupiter. 

Se NASA-video fra da Juno gikk inn i bane rundt Jupiter:

Av Tore Oldeide Elgvin
Publisert 3. aug. 2016 14:36 - Sist endret 11. aug. 2016 14:57