November 2016: Den planetariske tåken NGC1501

Månedens bilder for november ble tatt av elever ved forskerlinja ved Horten videregående skole og viser den planetariske tåken NGC1501. 

Bildet viser den planetariske tåken NGC1501, som befinner seg ca. 5000 lysår unna i stjernebildet Giraffen. Den ble først oppdaget av William Herschel i 1787.

Bildet ble tatt og fremkalt av elever ved forskerlinja på Horten videregående skole, da de tidligere i november var på feltarbeid ved Nordic optisk teleskop (NOT) på La Palma.

Tidligere undersøkelser

Lysstyrken til NGC1501s sentralstjerne varierer, noe som først ble påvist i 1987. Etter en 2 ukers observasjonskampanje i 1991 med fem teleskop i 1 meters-klassen, kunne man rapportere 10 svingninger i stjernen med perioder fra 19 til 87 minutter, og at sentralstjernen i tåken har likhetstrekk med Wolf–Rayet–stjerner og PG 1159-035-stjerner som er i forstadiet til hvit dverg.

Sentralstjernens masse er foreløpig estimert til  0.55 M(Sol), med rotasjon på 1,17 døgn. Svingningene varierte imidlertid kraftig under måleserien, og det er derfor knyttet usikkerhet til beregningene.

Uklarheter rundt dannelse av planetariske tåker

Forholdet mellom antall observerte planetariske tåker med usymmetrisk og symmetrisk fasong er ikke helt forstått i forhold til antatt fordeling av enkelt- og dobbeltstjernesystemer som gjennomgår en slik sluttfase.

Sentralstjernen i NGC1501. 
Foto: Elever ved forskerlinja på Horten VGS, tatt ved Nordisk optisk teleskop (NOT). 

Siden stjernen i NGC 1501 pulserer, kan bruk av astro-seismologi muligens bidra til å gi mer viten om stjerneutvikling (i dette tilfellet sluttfasen).  

2016-observasjoner

I oktober/november 2016 ble det på ny gjennomført en ny stor observasjonskampanje av NGC1501 ved hjelp av Whole Earth Telescope (WET), etter søknad fra et forskerteam.

Denne gangen over noe lengre tidsrom og med flere større instrumenter, inkludert Moletai-observatoriet i Litauen (1.65 m teleskop), Bohyunsan Optical Astronomy Observatory i Korea (1.8 m), McDonald-observatoriet i USA (2.1 m), Xinglong teleskopet i Kina (2.16 m) og, som største instrument,  Nordisk Optisk Teleskop på La Palma (2.56 m).

Nordisk Optisk Teleskop var ikke opprinnelig med i samarbeidet om NGC1501, men ble med med da observasjonsnettene ved NOT for Horten VGS-elevene og deres ”behov" for observasjoner av en kjent pulserende stjerne i kurssammenheng, sammenfalt godt med WET sine observasjons-datoer.

Resultater fra årets undersøkelser vil ta noe tid da måleserien ble avsluttet nylig.  

Om bildet

Dato: 2016-11-02 01:01 UT.

Teleskop: Nordisk Optisk Teleskop, 2.56 m

Detektor: ALFOSC

Band: Sloan u,g,r

Exponeringstid: 40 sekunder i hvert bånd

Kjøling: -120 C

Foto og etterbehandling: astronomigruppa, Horten VGS

Om NGC 1501

Egenskaper for sentralstjernen:

Lysstyrke: 14.36 (V)

Koordinater: 04 06 59 +60 55 14

Lysstyrker for tåken:

B 15.17       

V 13.0       

R 12.000 

Av Jan Kåre Trandem Qvam og Tore Oldeide Elgvin
Publisert 5. des. 2016 11:52 - Sist endret 19. des. 2016 14:05