Mars 2012, uke 10: Solens kronosfære

Dette er et bilde av Solens kromosfære, en del av solatmosfæren som strekker seg fra ca 500 til 2000 km over den synlige overflaten, som kalles fotosfæren.

Bildet viser et område med sterke magnetiske felt. Magnetfeltet er sterkest i solflekkene, som er de mørke områdene på fotosfærebildet. I kromosfæren kan vi følge de magnetiske feltene langs de langs trådlignende strukturene. Kromosfæren er en svært dynamisk del av solatmosfæren der vi finner sterke strømninger og voldsomme bølgebevegelser.

Disse observasjonene ble tatt med det Svenske Solteleskopet (SST) på øya La Palma i Kanariøyene. SST er et verdensledende solteleskop og er velkjent for å ta noen av de skarpeste bildene av Solen som finnes. Forskere ved Institutt for teoretisk astrofysikk er aktive brukere av SST.

Bilde og tekst: Førsteamanuensis Luc Rouppe van der Voort - [svarer tregt]

Klikk her for større versjon av bildet.

Publisert 14. mars 2012 10:50 - Sist endret 25. okt. 2019 11:00