CBA-feltarbeid på Svalbard

Tre av våre forskere dro nylig ut i felt. Les om hva de gjorde på Svalbard og hvorfor de dro dit.

Sampling in Svalbard

Alex og Laurent ved vann nær Kongsbreen

Virksomhetene ved CBA spenner vidt, fra det atomære til det regionale, og bokstavelig talt fra himmel til hav. Det omfatter også teoretiske analyser og modeller og innhenting av data gjennom eksperimenter og feltobservasjoner. Vi vil framover bringe eksempler på dette, og begynner med en nylig avsluttet feltarbeid på Svalbard. Dette inngår i et internasjonalt prosjekt som kartlegger mangfold i ferskvann relatert til klima, organisk karbon og næringsinnhold. Vårt bidrag her dette året analyser av mikrobielle samfunn ved hjelp av «environmental DNA» (eDNA), koblet til vannkjemi, næringssalter og løste gasser (CO2 og CH4). Siden feltarbeidet innebar å bære utstyr i kupert terreng, sammen med en kjøletang (dryshipper) for rask frysing av prøver, våpen (ja, vi støtte på to isbjørn!) med mer, satset vi på et minimalistisk oppsett som syntes å fungere utmerket, og som vil brukes for andre lokaliteter senere.
Mye kunne vært sagt om dette, men vi får komme tilbake til det når dataene er analysert. Poenget her er å vise noen glimt av feltarbeid i en usedvanlig vakker natur, men hvor også klimaendringene gir raske endringer.

Kongsfjorden
På vei inn Kongsfjorden til en lang dag med prøvetaking.
glacier
Det lyse feltet i fjellet viser hvor mye Kongsbreen har trukket seg tilbake
Measuring station in Svalbard
Nylig tint permafrosthull ved Ny-Ålesund. Zeppelinfjellet med NILUs målestasjon i bakgrunnen.
Svalbardrype
Glimt fra variert dyreliv: Svalbardrype med kylling
Av Dag Hessen
Publisert 16. aug. 2019 10:11 - Sist endret 2. mars 2022 12:39