Sommerjobber for studenter ved CCSE sommeren 2018

Sommerjobb for engasjerte studenter – bidra til å utvikle bedre undervisning

Har du lyst til å bidra til å utvikle en bedre utdanning og bedre undervisning i grunnemnene i realfag? Vi arbeider med å integrere databeregninger/programmering i grunnemnene og ønsker hjelp fra engasjerte og kreative studenter til å utvikle undervisningen videre. Du vil jobbe i et team med flere studenter som arbeider med å integrere beregninger i oppgaver, eksempler, eller læringsmateriale i grunnemnene ved fakultetet. Du må være bachelor- eller masterstudent, beherske grunnleggende vitenskapelig programmering og ha gode karakterer. Prosjektet vil være av inntil 4 ukers / 150 timers varighet med fleksibel arbeidstid. Hvilke emner det vil arbeides med, vil avhenge av behov. Send en kort søknad (maks en halv side) med karakterutskrift til ccse-post@fys.uio.no innen 30/4. Merk søknaden ”CSE-utvikling”.

Sommerjobb som forskningsassistent

Vi tilbyr ca. ti sommerstipend for studenter som ønsker å delta i forskningsprosjekter i sommer. Prosjektet finansieres av midler fra Thon-stiftelsen til et prosjekt kalt ”Tverrfaglige grand challenges for studenter”. Fokus for prosjektet vil være grunnforskning på friksjon, transport i nanoporøse materialer eller fysisk modellering av nevrofysiologiske prosesser. Prosjektet vil være av inntil 4 ukers / 150 timers varighet med fleksibel arbeidstid. Send en kort søknad (maks en side) med karakterutskrift til ccse-post@fys.uio.no innen 30/4. Merk søknaden ”CSE-forskning”.

Centre for Computing in Science Education (CCSE)

CCSE er et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ved MatNat-Fakultetet på Universitetet i Oslo. Senteret arbeider med å integrere databeregninger og programmering i utdanningene – slik at du som student lærer å bruke databeregninger som en naturlig del av det faget du studerer.

Publisert 14. apr. 2018 23:21 - Sist endret 19. des. 2018 16:07