TickDeer (Norsk) (completed)

LAND: Trekkmønster hos hjort og flåttens utbredelse i en høydegradient (TickDeer).

English

Vi bruker "flagging" etter flått innen leveområder for hjort på Vestlandet som basis for våre undersøkelser. Her fra Sogn og Fjordane.

Om TickDeer prosjektet

TickDeer er et tverrfaglig prosjekt med formål å forstå den funksjonelle betydningen av hjortens trekkmønster for flåtten i områder nær den høydemessige koloniseringsgrensen. Hjorten er i dag regnet som en nøkkelart langs vestkysten av Norge. Ved siden av økningen i hjortebestanden, har også flått økt i mengde og utbredelse. Vi søker å forstå sammenhengene mellom hjortens arealbruk og tetthet og mengde flått i høydegradienter på Vestlandet.

• WP1. Flåttens utbredelse i landskapet relativt til hjortens trekkmønster.
• WP2. Flått-belastning på hjort og mulige konsekvenser for hjorten.
• WP3. Utbredelse av flåttbårne sykdommer og sammenheng med hjortebestand.
 

Flått kan bære og overføre Borrelia-bakterien som kan gi Lyme borreliose hos mennesker, og Anaplasma-bakterien som kan gi sjodogg hos sau.

NYTT

Til høsten starter Ragna Byrkjeland på en hovedfagsoppgave som skal undersøke flått på smågnagere og spissmus i Førde kommune, Sogn og Fjordane. Vi startet opp fangst av smågnagere i mai 2013 - og skal fange igjen iførste uke av september 2013. Planen er å gjøre det samme til neste år. Det var lite fangst i mai - det er tydelig et bunnår på smågnagere. Vi takker for velvilje blant grunneiere!!!

Publikasjoner

Steigedal, H., Loe, L.E., Grøva, L., and Mysterud, A. 2013. The effect of sheep (Ovis aries) presence on the abundance of ticks (Ixodes ricinus). Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science: 63: 111-120. [collaboration with Tickless-project]

Qviller, L., Risnes-Olsen, N., Bærum, K.M., Loe, L.E., Meisingset, E., Ytrehus, B., Viljugrein, H., and Mysterud, A. 2013. Landscape level variation in tick abundance relative to seasonal migration in red deer. PlosOne 8(8): e71299. [link]

Mysterud, A., Easterday, W.R., Qviller, L., Viljugrein, H., and Ytrehus, B. 2013. Spatial and seasonal variation in prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks in Norway. Parasites and Vectors 6:187. [link, pdf]

PR

Ny, norsk forskning: Flåtten er farligst nå (Dagbladet, 4. juli 2012).

Nå må du passe deg for flått (ABC Nyheter, 25. juni 2012).

Flåttjegeren (Firda, 24. mai 2013) og Her jaktar Vetle på flått (Firda, 3. juni 2013). Her kan du blant annet se video av hvordan "flaggingen" foregår.

Skal forske på flåttens vertsdyr (Hjorteviltportalen)

Finansiering

Norges Forskningsråd; over programmet Miljø-2015.

Miljødirektoratet

Periode

01.04.2011 - 31.03.2015

Tags: tick, red deer
Published July 5, 2013 1:56 PM - Last modified Oct. 25, 2019 10:26 AM

Contact

Atle Mysterud

E-post: atle.mysterud@ibv.uio.no

Universitetet i Oslo

Blindernveien 31

0316 Oslo