#TimeLyme

Målet med prosjektet er å analysere antall tilfeller av Lyme borreliose i Norge i tid og rom.

Bilde av skogsflåtten Ixodes ricinus

Skogsflåtten Ixodes ricinus er vektor for patogenet som gir Lyme borreliose

I de siste tiårene har det vært en klar økning i antallet tilfeller av Lyme borreliose i Norge og mange andre land på den nordlige halvkule. Dette kan skyldes klima, endrede bestander av vertsdyr (som hjortedyr), endret arealbruk (som beiting), og endret menneskelig aktivitet i naturen (eksponering). Det er imidlertid fortsatt langt igjen før man har en god forståelse av mer detaljerte årsaker til denne økningen i flåttbårne sykdomstilfeller. Økte kunnskaper om årsakssammenhenger er en nøkkel til forebyggende tiltak mot sykdom. MSIS-dataene på Lyme borreliose kan kobles til andre data for å svare på disse viktigste spørsmålene.

Tags: Lyme borreliose
Published May 19, 2020 2:35 PM - Last modified Dec. 3, 2020 11:55 AM