Disputation: Marte Theie Gustavsen

Doctoral candidate Marte Theie Gustavsen at the Department of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is  defending the thesis "Tools to optimize the immunosuppressive treatment after renal transpantation" for the degree of Philosophiae Doctor.

Marte Theie Gustavsen

Foto: UiO

The PhD defence will be fully digital and streamed directly using Zoom. The host of the session will moderate the technicalities while the chair of the defence will moderate the disputation.

Ex auditorio questions: the chair of the defence will invite the audience to ask ex auditorio questions either written or oral. This can be requested by clicking 'Participants -> Raise hand'. 

 

Trial lecture

Trial lecture recording will be available here on September 23rd 2020

Methods to improve adherence and their impact on clinical outcomes in organ transplantation

 

Main research findings

I dette doktorgradsarbeidet ble ulike metoder for å optimalisere den immundempende legemiddelbehandlingen etter en nyretransplantasjon undersøkt.

 

Livslang immundempende behandling er nødvendig etter en nyretransplantasjon for å unngå at immunforsvaret angriper den nye nyren. Takrolimus er det mest brukte immundempende legemidlet til nyretransplanterte. For å unngå avstøtning og alvorlige bivirkninger må dosen individualiseres nøye. Dette gjøres i dag ved å måle bunnkonsentrasjonen av takrolimus flere ganger per uke den første tiden etter transplantasjon. Nødvendig dose kan variere opptil 20-ganger mellom pasienter.

Doktorgradsarbeidet viser at ved bruk av en ny blodprøvetakningsmetode kan takrolimusdoseringen tilpasses fra pasientens hjem kun ved bruk av en bloddråpe. Dette gjør oppfølgingen mer fleksibel for pasientene. Ved bruk av en matematisk modell, som beskriver hva som skjer med takrolimus i kroppen, ble total systemisk eksponering av takrolimus bestemt ved bruk av 3 bloddråper i løpet av et doseintervall. Systemisk eksponering er foreslått å være en bedre markør for effekten av takrolimus enn bunnkonsentrasjonen, og kan potensielt forbedre doseringen. Doktorgradsarbeidet viser at systemisk eksponering blir påvirket av doseringstidspunktet (morgen/kveld) og av samtidig matinntak.

Videre ble verktøy for å følge opp hvordan nyretransplanterte pasienter tar sine immundempende legemidler evaluert. Dette er viktig, da en glemt dose øker risikoen for en avstøtning. Disse verktøyene har senere blitt implementert i et kvalitetsregister for å forbedre oppfølgingen av nyretransplanterte.

Read more: – Retningslinjer for medisinering må ta omsyn til pasienten sin kvardag (Titan, 16.9.20)

For more information: https://www.mn.uio.no/farmasi/english/

Published Sep. 11, 2020 1:44 PM - Last modified Aug. 2, 2021 10:25 AM