Events

Upcoming events

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, hår, ansikt, briller.
Time and place: Feb. 25, 2020 12:15 PM, Auditorium 2, Helga Eng

Ph.d.-kandidat Petter Langlete ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Isolation of bacterial vesicles and characterisation of their genetic cargo" for graden Philosophiae Doctor.