Disputation: Christine Skagen

Doctoral candidate Christine Skagen at the Department of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is  defending the thesis "Pharmacological and genetic approaches to modulate energy metabolism in skeletal muscle cells" for the degree of Philosophiae Doctor.

Christine Skagen

Trial lecture - time and place

24.06.2022, 10.15, Auditorium 2, Farmasibygningen (or follow on Zoom)

The therapeutic potential of beta2-agonists and bioactive peptides from food sources in type 2 diabetes

Join the disputation here (Zoom)

Update Jun 23: Due to Covid infection to key persons, the disputation will be digital. However, it will be possible to follow the proceedings in Auditorium 2, Farmasibygningen.

Conferral summary

Studiene som er presentert i avhandlingen undersøkte hvordan energiomsetningen i skjelettmuskel kan bli påvirket av eksisterende eller potensielle legemidler og genetiske endringer. Vi presenterer resultater som viser at aktivering av ulike reseptorer, samt hemming av viktige enzymer, kan påvirke forbrenning av glukose og fett i dyrkede muskelceller.

Populærvitenskapelig tittel

Påvirkning av energiomsetningen i skjelettmuskelceller ved legemidler og genetiske endringer

Forekomsten av fedme og relaterte metabolske sykdommer, blant annet type 2-diabetes, har økt de siste tiårene. Type 2-diabetes er karakterisert av en økt konsentrasjon av glukose i blodet og redusert effekt av insulin i flere organer, inkludert skjelettmuskel. Skjelettmuskel utgjør omtrent 40% av total kroppsvekt og er et viktig metabolsk organ. I tillegg til å være hovedorganet for forbrenningen av fettsyrer og glukose, så er skjelettmuskel ansvarlig for nærmere 80% av insulinstimulert glukoseopptak og har også en viktig rolle i kroppens varmeproduksjon, termogenese.

Tidligere studier har vist at aktiveringen av ulike reseptorer på celleoverflaten kan påvirke opptak og forbrenning av glukose og fettsyrer. Resultatene presentert i doktorgradsavhandlingen viser at aktiveringen av β2-adrenerge reseptorer økte forbrenningen av både glukose og fettsyrer, mens aktivering av den termosensitive ionekanalen TRPA1 økte opptaket og forbrenningen av glukose i dyrkede skjelettmuskelceller. Enzymene adenosin-monofosfat-proteinkinase og diasylglyserol-asyltransferase 1 og 2 er viktige metabolske enzymer, og vi fant at å hemme disse enzymene farmakologisk eller genetisk ga store effekter på substratforbrenning og fettsyrelagring.

Resultatene fra doktorgradsarbeidet har gitt innsikt i hvordan energiomsetningen i skjelettmuskel kan manipuleres, både med legemidler og genetisk, og har bidratt til å definere rollene til ulike enzymer i fettsyremetabolismen.

Read more (in Norwegian)

Legemiddel på dopinglista kan gje leietrådar til ny behandling av diabetes (Titan, 21. juli 2022)

Published June 10, 2022 10:00 AM - Last modified June 23, 2022 10:13 AM