News and events

Events

  • julemus2 CCSEs juleseminar 2018 Dec. 12, 2018 1:45 PM

    Velkommen til det årlige juleseminaret vårt! I år fokuserer vi på programmering i naturvitenskap med to inviterte foredragsholdere fra USA, programmering i skolen, og mange spennende bidrag fra Norge og UiO.