Kjetil Bjelland Kjeka

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Academic interests

Biologically inspired AI

Courses taught

  • Fall 2021 - FYS3231/FYS4231 Sensorer og måleteknikk

 

Published Sep. 1, 2020 3:24 PM - Last modified Aug. 23, 2021 5:14 PM