Disputation: Anne Schad Bergsaker

Master of Science Anne Schad Bergsaker at Department of Physics will be defending the thesis "An experimental study of deformation processes in chalk and calcite" for the degree of PhD

Trial lecture - time and place

Anne Schad Bergsaker, Fotograf Benjamin Ward

Trial lecture: 10:15 am at Lille Auditorium (Ø157)

Adjudication committee

  • Prof. Jean Colombani, Universitè Claude Bernard Lyon 1, France
  • Prof. Merete Vadla Madland, Universitetet i Stavanger, Norway
  • Prof. Eirik Grude Flekkøy, Department of Physics, University of Oslo, Norway

Chair of defence

Prof. Heidi Sandaker

Supervisors

Additional information

Dette prosjektet har handlet om å finne ut hva som skjer hvis vi skulle prøve å lagre CO2 i bergarten kritt. Det har vi undersøkt ved å se på hvordan endringer i kjemiske forhold påvirker de fysiske egenskapene som krittet har.

 

Kritt er egentlig laget av alger for over 60 millioner år siden. Algene lagde små skall av en krystall som heter kalsitt, og over mange millioner år hopet dette seg opp på havbunnen og ble sakte men sikkert trykket sammen til en porøs, hvit stein. En stein som faktisk er mye mer porøs enn man skulle tro basert på hvor mye den har blitt presset sammen. Nettopp fordi kritt er så porøst som det er, vil det også være plass til mye CO2 inni porene, og det gjør den til en attraktiv bergart å studere. Men for å undersøke om den er egnet til CO2-lagring må vi først forstå hva som kan skje om porene til kritt blir fylt med CO2. Dette har vi undersøkt gjennom tre ulike studier der vi ser på tre ulike fenomener i kritt.

 

Vi har sett på sammensetningen til kritt på atomnivå, fordi dette kan påvirke både hvor mye kritt vil tåle av deformasjon, men også hvordan kritt reagerer på endringer i pH. Med riktig sammensetning vil krittet kunne beskytte seg selv om CO2, og på den måten være en tryggere stein for lagring av CO2. Vi fant at kritt som ligger nærmere overflaten vil være mer beskyttet mot CO2 enn kritt som ligger dypere under bakken.

 

Deretter skalerte vi opp for å se hva som skjer med styrken til de individuelle krystallkornene i krittet dersom vi har ulike salter til stede i porene. Kritt som ligger langt under bakken vil ofte ha saltvann i porene, og dette vannet vil da blande seg med CO2en, og kunne påvirke styrken til krittet. Vi fant at noen typer salt vil styrke kornene, mens andre typer salt vil svekke de.

 

Til slutt studerte vi om kritt vil tåle mer dersom man deformerer det sakte. Når CO2 pumpes inn i porene til kritt, vil hele krittsteinen deformeres, fordi trykket i porene øker. Våre eksperimenter tyder på at krittet vil tåle mer deformasjon før det sprekker opp hvis vi deformerer krittet veldig sakte. Om vi deformerer krittet fort, vil det sprekke lettere.

 

Det betyr at treg deformasjon, riktige salter og riktig opphav for krittet vil være gunstig dersom vi skulle lagre CO2 i porene til kritt.

Published Mar. 22, 2017 9:42 AM - Last modified Oct. 26, 2018 11:16 AM