Disputation: Ingerid Skjei Knudtsen

Master of Science Ingerid Skjei Knudtsen at Department of Physics will be defending the thesis 

"Quantitative 18F‐FDG positron emission tomography in radiotherapy of lung cancer"

for the degree of PhD

Trial lecture - time and place

Trial lecture: 10:15 am at Auditorium 3, Helga Engs Hus

 

Adjudication committee

 

  • Professor Daniela Thorwarth, Department of Radiation Oncology, University of Tuebingen, Germany
     
  • Associate Professor Live Eikenes, Department of Circulation and Medical Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Norway
     
  • Professor Ørjan Grøttem Martinsen, Department of Physics, University of Oslo, Norway

 

Chair of defence

 

Supervisors

 

Additional information (Norwegian)

PET-avbildning er en lovende metode for å skreddersy kreftbehandling. I denne avhandlingen viser vi at avansert stråleterapi basert på PET-bilder kan gjennomføres med teknologi som allerede er tilgjengelig på sykehusene Norge.

FDG-PET (positronemisjonstomografi med radioaktiv glukose) er et veletablert verktøy innen kreftbehandling. Bildene kan gi informasjon om pasientens prognose, hvordan behandlingen virker og hvilke områder i svulsten som er mest aggressive. Internasjonalt pågår det flere studier som undersøker om FDG-PET-bilder kan brukes som grunnlag for mer avansert stråleterapi. Her gir man ulik stråledose til forskjellige deler av kreftsvulsten basert på et FDG-PET-kart, såkalt dose painting. Lungekreft er en svært aggressiv sykdom hvor det er aktuelt å bruke denne typen stråleterapi. 

Behandlingssystemene på sykehusene i dag er ikke satt opp for dose painting. Vi har imidlertid implementert en metode som gjør at man enkelt kan utforme og levere heterogene stråleterapiplaner på standard ståleterapiutstyr. I tillegg har vi sett på forskjellene mellom dosene man ønsker å gi og de som faktisk leveres, og det viser seg at det er godt samsvar mellom planlagte og leverte doser. Usikkerhetene er faktisk på nivå med tradisjonell strålebehandling der man gir homogene doser til kreftsvulsten.

Ved FDG-PET-avbildning måles det tredimensjonale glukoseopptaket i pasienten. I en kreftsvulst vil små delvolumer (såkalte voksler) ha forskjellig opptak av glukose. Kvantifiseringen av glukoseopptaket - og hvordan dette oversettes til dose - vil imidlertid være avhengig av hvordan bildene tas opp og hvilke algoritmer man benytter for å bestemme forholdet mellom FDG og dose. Det er et mål å sikre at pasientens   stråleterapiplan er uavhengig av hvilket sykehus vedkommende undersøkes og behandles på. Derfor er det viktig med standardiserte protokoller for bildetaking og stråleterapiplanlegging, samt å ha god kjennskap til usikkerheter i alle deler av behandlingskjeden. Vi har vist at når man varierer parametre i PET-bildeopptaket vil kvantifiseringen av glukoseopptak i kreftsvulsten endres, og dette resulterer igjen i ulike dosekart når man lager dose painting stråleterapiplaner. Gjennomsnittlig er variasjonene små, men for enkelte pasienter kan dette ha relativt stor effekt.

Vi presenterer også en metode for å forbedre bildekvalitet ved PET-opptak. Siden lungesvulster beveger seg gjennom pustesyklus, har vi implementert en teknikk som legger sammen bilder fra perioder hvor pasienten holder pusten. Dette gir bedre kvantifisering av PET-opptaket og tydeligere avgrensning av kreftsvulsten.

 

Published Mar. 22, 2018 12:30 PM - Last modified Mar. 23, 2018 1:42 PM