News - Page 8

Published May 13, 2015 12:44 PM

The Department of Geosciences has been ranked high for two subject areas in the QS World University Rankings for 2015. The research environment in geography, hydrology and geomatics (picture) advanced to 50th place, and the research environment for geology  ranked between 51 and 100 in this international evaluation based on different criteria such as citations and academic reputation.

Foto: Norske brear minkar, her Midtdalsbreen på Finse. Foto: Institutt for geofag
Published Mar. 31, 2015 9:37 AM

Breane i Norge er no undersøkt for areal- og lengdeendringar, og studien viser at breane stort sett har minka over heile Norge. Det er breane i Nord Norge som har minka mest i areal av dei norske breane. Dette kjem fram i artikkelen "Breendringer i hele Norge" på nettstaden til Senter for klimaforskning - CICERO, som er skrive av Solveig Havstad Winsvold frå Institutt for geofag, samt Liss M. Andreassen, NVE.

Désirée Treichler. Foto: Privat
Published Mar. 10, 2015 9:17 AM

Glasiologer og andre forskere og studenter fra hele verden møttes i Kathmandu i Nepal første uke i mars 2015 på International Symposium on Glaciology in High Mountain Asia. PhD student Désirée Treichler fra Institutt for geofag deltok på det faglige programmet, og fikk pris for beste studentforedrag om hydrologiske konsekvenser av endringer i bremasse i høyfjells Asia.

Published Feb. 11, 2015 3:18 PM

Austfonna, Europe’s largest glacier do we find on the island Nordaustlandet in the archipelago Svalbard. The glacier has moved with increased speed in the last few years, and in 2014 the glacier moved a total of 3800 meters. Glaciologist and professor Jon Ove Hagen Methlie, Department of Geosciences, University of Oslo is interviewed about Austfonna and says that surging in Svalbard’s glaciers is natural as a cyclical phenomenona.

Fra diplomoverekkelsen i Praha i november. Foto: Privat
Published Nov. 28, 2014 7:00 PM

Tidligere i november holdt professor i hydrologi Lena M. Tallaksen en invitert "Leonardo Lecture" forelesning på konferansen HYPER-Droughs 2014 i regi av European Geosciences Union (EGU). Med en invitert forelesning hedres forskere for sin forskning innen hydrologi. I tillegg mottar forskeren et diplom.

Image of Mount Everest and the Khumbu icefall (left) in a green-red-near infrared ASTER satellite image. Snow and ice appear white, as also humans see it. Inset to the right: Part of the mountain and ice fall as seen with a satellite image that captures infrared light that show snow and ice in dark colours. Figure: A. Kääb.
Published Oct. 29, 2014 10:00 AM

A large international study - Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) shows that Earth’s glaciers are shrinking with only a few exceptions. The scientists behind the study have applied satellite images to study the glaciers over the recent decades. The comprehensive report is now published as a book and an e-book.

Jon Ove Methlie Hagen, Svalbard. Foto: Privat.
Published Oct. 13, 2014 11:37 AM

Professor Jon Ove Methlie Hagen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag fikk Framkomiteens Nansenbelønning for 2014. Hagen som er glasiolog har forska på isbreer i en årrekke, og har gjennom sin forskning vært med på å gi meget viktige bidrag til å forstå hvordan breer og isdekker vil repsondere på framtidige klimaendringer. Prisen ble delt ut i Vitenskapsakademiet, 10. oktober.

Kronebreen, Svalbard. Omlag 40 % av verdens isbreer bidrar til havnivået ved å kalve isfjell. Seismiske målinger kan brukes til å måle brekalvinger på trygg avstand. Foto: Chris Nuth
Published Sep. 13, 2014 10:53 AM

Forskerne fra prosjektet SEISMOGLAC, Institutt for geofag hadde flaks da de kunne filme brekalvingen til Kronebreen - en av Svalbards største isbreer. De la til lydspor av de seismiske målingene. Til nå har nesten 2500 sett filmen Seismic Sounds of Calving på YouTube.

Published Sep. 12, 2014 2:54 PM

Det er usikkerhet rundt hvordan den antarktiske innlandsisen påvirker den globale havnivåstigningen. En del av usikkerheten skyldes mangelfull kunnskap om isens totale massebalanse skriver glasiologene A. Sinisalo og K. Langley fra Institutt for geofag og E. Isaksson, Polarinstituttet i sin artikkel Feltdata viktig for antarktiske snømodeller (Klima 2014/2).

Mer ekstremvær kan for eksempel innebære mer flom, som her i byen.
Published Aug. 25, 2014 2:28 PM

Analyse av temperaturdata fra SeNorge viser at den norske sommeren har blitt noe varmere de senere årene, spesielt juli og august, men det er i første rekke vinteren som har endret karakter. Mens trenden på årsbasis i snitt viser en økning på mer enn to grader i perioden 1979-2009, finner man en økning på hele fem grader i januar i samme periode. Les Viten artikkel i Aftenposten 18.aug. forfattet av hydrologene Lena M. Tallaksen og Irene Brox Nilsen, Institutt for geofag.