Norwegian version of this page

GeoSource – Språkkurs i portugisisk i Belém do Pará, Brasil, 5-30 aug. 2019

Er du tredjeårsstudent på bachelor- eller student på masterprogrammet i geofag, Institutt for geofag, UiO? Er du interessert ta et språkkurs i portugisisk i Brasil? Et intensivt kurs på portugisisk vil bli tilbudt i august ved Federal University of Pará (UFPA), som en del av GeoSource-nettverksprosjektet.

GeoSource-prosjektet ved Institutt for geofag kan tilby finansiering og bolig for 10 av geo-studenter til å reise til Pará, Brasil, en delstat nord i landet, for å gjennomføre et portugisisk språkkurs ved Federal University of Pará - UFPA.

I løpet av en måneds intensivkurs (64 timer) vil du arbeide med tekster og øvelser knyttet til dagliglivet (familie, hjem, jobb, shopping, mat etc.). Du vil få omfattende praksis i kommunikative talefunksjoner, og vil lære om hovedtrekkene i brasiliansk portugisisk fonetikk og grammatikk.

Detaljer:

Når: tidsrommet 5-30 august 2019, Federal University of Pará, Brasil

Hvem: bachelor og masterstudenter i geofag, UiO (max. 10 studenter).

Hvordan søke?
Din søknad og motivasjonsbrev kan sendes via nettskjema: https://nettskjema.no/a/114147

Tidsfrist for søknad: 10. April 2019

Mer informasjon finne du her:

Published Mar. 28, 2019 3:28 PM - Last modified Apr. 5, 2019 3:23 PM