EMERALD-forsker på tur med Klima- og miljøministeren

Den 14. juli var EMERALD-forsker Anders Bryn ved Naturhistorisk museum med som guide på tur med Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Norsk Fjellsenter i Lom arrangerte tur til istunnelen ved Juvasshytta, i Dumdalsgrottene og på Sognefjellet. På kvelden var det middag og omvisning i utstillingene ved Norsk Fjellsenter - inkludert den nye utstillingen Natur i endring fra EMERALD.

Fire personer utforsker en graf på en vegg på Norsk Fjellsenter.

Klima- og miljøminister Rotevatn fikk omvisning i EMERALDs utstilling Natur i Endring i Lom. Foto: Mai Bakken ved Norsk Fjellsenter


Klima- og miljøminister Rotevatn møtte en fagsterk gjeng av formidlere, inkludert nasjonalparkforvalterne i Jotunheimen og flere fra Norsk Fjellsenter, i tillegg til Naturhistorisk museum (UiO). Allemannsretten, forvaltning av natur og nasjonalparker, klimaendringer og arealbruksendringer, økologi og mye annet ble både formidlet og diskutert. I Dumdalsgrottene fikk alle nærkontakt med geologien i området, og i istunnelen var det fryst inn kopier av arkeologiske gjenstander som er funnet foran fonnene i området. Mange spennende funn har dukket opp de siste åra, ettersom fonnene nå smelter tilbake og frigjør nye gjenstander. 

 

Dagen etter dro Klima- og miljøminister Rotevatn videre til neste nasjonalpark.

Published Aug. 2, 2021 2:23 PM - Last modified Aug. 2, 2021 2:29 PM