Blogg om skogplanting på Forskning.no

Emerald-forskere jobber sammen om bloggen Søkelys på skogplanting på forskning.no. Siden oktober har det blitt publisert ni bloggposter, og de fleste av disse er knyttet til Emerald.

Skogplanting har mange effekter på omgivelsene. Foto: NVE/Irene Brox Nilsen

Skogplanting har mange effekter på omgivelsene. Foto: NVE/Irene Brox Nilsen

Les bloggpostene

Et nytt syn på skogplanting, Hanna Lee, NORCE, 20.10.2020

Skogens påvirkning på klima, Hanna Lee, 13.11.2020

Jordsmonnets hemmelighet, Hanna Lee, 8.12.2020

Ikke bare-bare å plante skog, Hanna Lee, 5.2.2021

Skogplanting og framtidas by, Stefanie Falk, 19.3.2021

Hva betyr skogplanting i Norge?, Ryan Bright, NIBIO 4.3.2021

Se også debattinnlegget Overførbart til Norge? av Ryan Bright i Klassekampen 4.3.2021 (kun for abonnenter).

Published Mar. 5, 2021 4:34 PM - Last modified Mar. 24, 2021 1:19 PM