Siri Annethe Moe Jensen

Lecturer - Programming
Image of Siri Annethe Moe Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22840884
Room 9167
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postal address Postboks 1080 0316 Oslo

Publications

 • Van Der Velden, Maja; Gjelsten, Børge Kile & Jensen, Siri Annethe Moe (2021). Sustainability Competence in Computer Science Education. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  5(1) . doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3953 Show summary
 • Rørnes, Kristin Marie; Runde, Ragnhild Kobro & Jensen, Siri Moe (2019). Students’ mental models of references in Python. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.  ISSN 1892-0713.
 • Krogstie, John; Dalberg, Vibeke & jensen, Siri Moe (2008). Process modeling value framework, In Yannis Manolopoulos; Joaquim Filipe; Panos Constantopoulos & José Cordeiro (ed.),  Selected papers from 8th International Conference, ICEIS 2006.  Springer.  ISBN 978-3-540-77580-5.  Part III.  s 309 - 321
 • Krogstie, John; Dalberg, Vibeke & jensen, Siri Moe (2006). Increasing the value of process modelling, In Joaquim Filipe (ed.),  Proceedings of 8th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2006.  Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication.  ISBN 972-8865-43-0.  kapittel.  s 70 - 77
 • Jensen, Siri Moe & Skretting, Jonn (1995). Aggregating and presenting multimedia medical data. Health Informatics Journal.  ISSN 1460-4582.  1(4), s 155
 • Hannemyr, Gisle; Jensen, Siri Moe & Larsen, Hanne (1993). Architectures for intergrated multimedia medical information. Ukjent.

View all works in Cristin

 • dalberg, vibeke; jensen, Siri Moe & Krogstie, John (2003). Modelling for Organizational Knowledge Creation and Sharing.
 • Jensen, Siri Moe (1998). Elektronisk Handel. Logistikk & innkjøp.  ISSN 0808-9604.  2(04.03.2012), s 20- 21
 • Jensen, Siri Moe (1997). Elektronisk Handel.
 • Jensen, Siri Moe (1997). Elektronisk Handel i Åpne Nett.
 • Jensen, Siri Moe (1997). E-post og EDI.
 • Jensen, Siri Moe (1997). Internett-standarder for EDI - ELCOM FoU-notat.
 • Storrøsten, Marianne N. & Jensen, Siri Moe (1997). Hva er elektronisk handel?.
 • Holmes, Peter & Jensen, Siri Moe (1996). Proposal for architecture of the SPACE platform.
 • Holmes, Peter; Myrseth, Stein; Larsen, Arve; Jensen, Siri Moe; Gritzman, Michael; Drahota, T.; Jenkins, M.; Skardhamar, Hakun; Myllyla, E. & Khanh, Tran-Huy (1996). The SPACE Technical Platform.
 • Jensen, Siri Moe (1996). ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømhandel.
 • Jensen, Siri Moe (1996). ELCOM. Elektronisk handel i åpne nett.
 • Jensen, Siri Moe & Skorve, Eigil Tapio (1996). Elektronisk krafthandel. Forstudie.
 • Jensen, Siri Moe; Skorve, Eigil Tapio & Soelberg, Knut (1996). Elektronisk Strømmarked - ELCOM forprosjektrapport for Sensa.
 • Jensen, Siri Moe (1994). NOSIP - Bruk av EPHOS som veiledning?.
 • Jensen, Siri Moe (1993). Erfaring med EF-forskning.
 • Jensen, Siri Moe (1993). NOSIP 2.0 - Krav til elektronisk datautveksling (EDI).
 • Jensen, Siri Moe (1993). NOSIP 2.0 - Meldingshåndtering.
 • Hannemyr, Gisle; Hauksson, Brynjulv; Jensen, Siri Moe; Larsen, Hanne & Lovett, Hilde M. (1992). MultiPost internal store application programmers' interface (MIS API).
 • Hannemyr, Gisle; Jensen, Siri Moe; Larsen, Hanne; Ræder, Georg & Skretting, Jonn (1992). MADE Medical Application. Requirements report for tools and utilities.
 • Hannemyr, Gisle; Jensen, Siri Moe; Larsen, Hanne; Ræder, Georg & Skretting, Jonn (1992). MADE Medical Application: specification of first near to market product.
 • Jensen, Siri Moe (1992). Helseapplikasjoner krever standardiserte løsninger.
 • Jensen, Siri Moe & Weisteen, Katrine (1992). An introduction to the OSI basic reference model and to communication standards relevant for medical image interchange. NR-notat. BILD/14/92.
 • Weisteen, Katrine & Jensen, Siri Moe (1992). An introduction to ACR-NEMA's DICOM. NR-notat. BILD/13/92.
 • Weisteen, Katrine & Jensen, Siri Moe (1992). Interchange of ultrasound images and related data. NR-notat. BILD/15/92.
 • Jensen, Siri Moe & Weisteen, Katrine (1992). Comments on ACR-NEMA V3.0 - DICOM working draft 0.6. NR-notat. BILD/11/92.
 • Jensen, Siri Moe (1991). Electronic data interchange (EDI) og OSI standarder.
 • Berg, Hans Fredrik; Grimstad, Terje; Jensen, Siri Moe; Thorud, Geir Ivar & Walseth, Sverre (1990). GAP - en generell applikasjon for EDI.
 • Jensen, Siri Moe (1990). Basic encoding rules for ASN.1 (BER koding).
 • Jensen, Siri Moe (1990). Electronic data interchange - EDI.
 • Jensen, Siri Moe (1990). ISO/IEC JTC 1/SWG-EDI meeting. Special working group on EDI.
 • Jensen, Siri Moe & Lovett, Hilde M. (1990). OSI standarder for verdiøkende tjenester : artikkelsamling.
 • Lovett, Hilde; Weisteen, Katrine; Jensen, Siri Moe; Bringsrud, Kjell Åge; Grimstad, Terje; Larsen, Hanne; Litleré, Arne; Ølnes, Jon & Skogseth, Gunn (1990). En innføring i applikasjonslaget i OSI-modellen. NR-notat. DTEK/05/90.
 • Ølnes, Jon & Jensen, Siri Moe (1990). Valg av kommunikasjonsstandarder for InfoMedica's meldings- og kommunikasjonssystem.
 • Jensen, Siri Moe (1989). ISO/IEC JTC1/SWG-EDI, arbeid med konseptuell modell for EDI, Paris, september 1989.

View all works in Cristin

Published Nov. 4, 2010 1:59 PM - Last modified Sep. 26, 2014 3:32 PM