Asbjørg Dyveke Johnsen

Senior Adviser - Administration
Image of Asbjørg Dyveke Johnsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22840560
Mobile phone +4798878742
Room 4446
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0316 Oslo
Postal address Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo
UiO nettverk: FANE-MN, FANE-EU

Bakgrunn
Landbruksdepartementet IT-avd.,kursinstruktør, drift-og support 1991
Lilltech sikkerhet og forsvar, økonomi-og adm., kontrakter, anbud 1994
Hafslund ASA, prosjekt>marked>key account 1996
Evry ASA, konsulent kontrakter, fremdrift prosjekt, finansielle data, IT-drift 2003
NORSAR Innovation AS, koordinator  2007
Arbeidsforskningsinstituttet, konsulent øk.adm. Oslo MET 2011
Institutt for sosiologi-og samfunnsgeografi, forskningsrådgiver UiO 2013
-----------------------------

Siviløkonom  BI, 2002, Medier og kommunikasjon, DH Volda 84-86, EDB-skolen.

 

Tags: Ekstern finansiering, Kontrakter, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, EU, H2020
Published Apr. 7, 2015 12:19 PM - Last modified Mar. 20, 2020 6:40 PM