Dyveke Johnsen

Senior forskningsrådgiver
Bilde av Dyveke Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22840560
Mobiltelefon +4798878742
Rom 4446
Brukernavn

 

Arbeidsområder forskningsrådgivning:

 • Eksterne prosjekter; søknadsprosesser fra identifisering og utvelgelse av relevante utlysninger til søknadsutforming, resultatanalyser og rapportering. 
 • Utarbeidelse av kontrakter - et samarbeid med juridisk seksjon.
 • Økonomi budsjettering, prosjektoppfølging og rapportering - et samarbeid med MN Fakultetet.
 • Igangsetting av prosjekter - et samarbeid med HR mm. 
 • Compliance arbeid: Sjekker at aktiviteter er i henhold til interne retningslinjer og gjeldende lov.

Bakgrunn

 • Forskningsrådgiver Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi fram til april 2015.  Administrativt ansvarlig for eksterne prosjekter. Veiledet søkere ERC Starting og Advanced Grant, MSCA, H2020, NRF og Norden utlysninger. Superbruker Cristin og web-ansvarlig utlysninger SV fakultetet.
 • Konsulent økonomi/prosjekt OsloMET Arbeidsforskningsinstituttet. EU prosjekt koordinator.
 • NORSAR Innovation, Kjeller, Koordinator: leder kursavdelingen, nyhetsbrev, CRM system, internasjonal konferanse planlegging, delta på stand, utvikling salg, oppfølging lisenskontrakter.
 • EVRY AS, Konsulent økonomi/ prosjekt: oppfølging framdrift prosjekter, økonomirapportering, kundemøter, backup IT drift .
 • Hafslund ASA: Key account manager, portefølje kraft kunder bedrift, backup balansehåndtering og anmelding Nord Pool. IT utviklingsprosjekt om måleravlesinger, et samarbeidsprosjekt med IFE , IT utviklingsprosjekt om administrative prosesser, et samarbeid med Super Office CRM.
 • Lilltech, Lilltech military and defence: Sikkerhetsutstyr og sikkerhetssystem. Administrasjon.
 • Landbruksdepartementet: Konsulent IT avdelingen, kursansvarlig, installasjon, back-up, templates og rutinebeskrivelser.

Utdannelse

Er siviløkonom fra BI med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse, i tillegg årsenhet medier og kommunikasjon i regi av DH Volda. Bodde i Danmark 1 år etter videregående skole og jobbet som pedagogisk medhjelper, har også bodd i Frankrike og studert design og språk.

Emneord: Ekstern finansiering, CRIStin, Forskningformidling, Forskningsstøtte, Økonomi, Prosjektledelse, EU, H2020, ERC, Internasjonalt samarbeid
Publisert 7. apr. 2015 12:14 - Sist endret 30. aug. 2019 14:34