Dyveke Johnsen

Senior forskningsrådgiver

UiO nettverk: FANE-MN, FANE-EU

Bakgrunn

Landbruksdepartementet IT-avdelingen1991
Lilltech AS, sikkerhet og forsvar,  1994
Hafslund ASA, bedriftsportefølje 1996
Evry ASA, IT kontrakter 2003
NORSAR Innovation AS, koordinator 2007
Arbeidsforskningsinstituttet, konsulent øk.adm.,EU prosjekter, Oslo MET 2011
Institutt for sosiologi-og samfunnsgeografi, Forskningsrådgiver, UiO 2013
-----------------------------

Siviløkonom BI, 2002, Medier og kommunikasjon, DH Volda 84-86, EDB-skolen.

.

Emneord: ekstern finansiering, CRIStin, forskningsstøtte, NFR, EU, H2020, ERC, prosjekt, kontrakter
Publisert 7. apr. 2015 12:14 - Sist endret 23. mars 2020 12:46