Kreftpåvisning med ultralyd

Bølgehastigheten i ultralydmålingene øker jo farligere svulsten er.

Les om forskningen til Sverre Holm og Peter Näsholm i Apollon.

Published Feb. 7, 2013 4:17 PM - Last modified Feb. 25, 2020 10:44 AM