Akademisk forum sikkerhet

EOS-utvalgets kontroll av de hemmelige tjenesters IT-systemer.

DATO:  17. januar 2019

STED:  Kristan Nygaards sal (Rom 5370), IFI - OJDs hus . 

AGENDA:
kl.14:00 Velkommen til IFI
kl.14:15 Invitert foredrag:

  • TITTEL:  EOS-utvalgets kontroll av de hemmelige tjenesters IT-systemer.
    FOREDRAGSHOLDER:  Kjetil Otter Olsen  
    SAMMENDRAG: 
    Foredraget vil kort presentere EOS-utvalget, stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester. Deretter vil det bli en generell gjennomgang av hvordan EOS-utvalget kontrollerer IT-systemer hos de hemmelige tjenestene i Norge, og til slutt en mer detaljert forklaring om hvordan man ser for seg å kontrollere et eventuelt «Digitalt GrenseForsvar», eller «Tilrettelagt Innhenting» som det heter i høringsforslaget.


kl.15:00 Diskusjon


BIOGRAFI 
Kjetil Otter Olsen er utdannet Cand. Scient i Informatikk (digitalteknikk) fra UiO i 1990. Han har jobbet innenfor mange områder av IT-drift på USIT ved UiO. Han begynte med telefoni, gikk deretter over til datanett og fikk etterhvert ansvaret for alt som har med IT-drift å gjøre på hele UiO. Fra 1995 var han også sterkt involvert i NIX (Norwegian Internet eXchange). I august 2018 begynte Kjetil Otter Olsen som fagdirektør for teknologi hos EOS-utvalget der han jobber med å bygge opp en ny teknologisk enhet.

Organizer

UiO SecurityLab
Published Dec. 20, 2018 3:49 PM - Last modified Dec. 20, 2018 3:49 PM