GeminiIoT Autumn 2017 Meeting Kickoff

The Autumn meeting is held on 28 Sugust 2017 at SINTEF from 10:00 to 16:00. The presentations are below.

Program

 • 10:00 Velkommen og "runde rundt bordet"
 • 10:15 Bakgrunn og perspektiver for Geminisenteret
  Erfaringer og mulige koblinger med Geminisenter på BD og AI
 • 10:45 IoT-aktiviteter, -assets og -perspektiver, fra de tre institusjonene
 • 10:45 NTNU
  presentasjon samordnes av Frank Kramer og Ingelin Steinsland
 • 11:30 UiO
  presentasjon samordnes av Josef Noll, Olaf Owe og Christian Johansen)
 • 12:15 Lunch
 • 13:00 SINTEF
  presentasjon samordnes av Arnor Solberg og Bengt Holter
 • 13:45 Workshop
 • 13:45 Hva bør fokusområder for senteret være? Hva kan vi oppnå (mål)? Hvordan gjør vi det?
 • 14:45 Oppsummering og diskusjon
 • 15:00 Oppgaver, ansvar og veien videre
 • 15:30 Slutt

Slides:

 • Frank Kramer
 • UiO
 •  
Tags: Gemini center on IoT, IoTSec By Christian Johansen
Published Apr. 6, 2018 12:19 PM - Last modified Apr. 6, 2018 12:19 PM