Norwegian version of this page

ESA Ka band

I prosjektet måler vi kommunikasjon i nordområdene for å forbedre prediksjonsmodeller.

Published June 17, 2014 2:41 PM - Last modified June 17, 2014 2:42 PM