Doktorgradsarbeid i Kunnskapsbyen Lillestrøm

I den vedlagte publikasjonen Presentasjon av Kunnskapsbyen Lillestrøm kan du lese om Lars Holmen sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for teknologisystemer (ITS) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han jobber med å utvikle fremtidens ultimate laser, der lyset beveger seg gjennom optiske fibre.   

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm. By og land. Hand i hand.  Foto: Mette Johnsrud

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et partnerskap mellom kunnskapsvirksomheter, næringsliv og kommuner. ITS er også medlem i organisasjonen. Paraplyorganisasjonens mål er å utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape innovasjon i regionen som igjen skal sikre etablering av et bærekraftig næringsliv.

Etablert i 2000

Opprettelsen av Kunnskapsbyen Lillestrøm kom på bakgrunn av en rapport fra Cambrigde som var bestilt av Oslo Teknopol. Denne konkluderte med at Kjeller-miljøet hadde en faglig ekspertise som matchet den internasjonale elite. Foreningen ble etablert 13. desember 2000. Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine over 100 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Skedsmo kommune. I tillegg mottar også virksomheten prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.

Av Mette Johnsrud
Publisert 19. okt. 2017 10:53 - Sist endret 19. okt. 2017 10:53