Undervisning om trådløs styring og kommunikasjon på ITS

Ved Institutt for teknologisystemer undervises det i  i flere fag med fokus på trådløs kommunikasjon anvendelig for autonome systemer.

Aktuelle emner som sammen med obligatoriske emner kan settes sammen til et masterstudie er:

  • Antenner og radiobølgeutbredelse
  • Digital kommunikasjon
  • Satellittkommunikasjon
  • Mobil kommunikasjon
  • Programvaredefinert radio
     

Hva er så egentlig trådløs styring og kommunikasjon?

Trådløs styring og kommunikasjon dreier seg om overføring av informasjon og data til og fra autonome systemer. Et eksempel er trådløs overføring av Internett. Et annet er overføring av data fra sensorer og styringssignaler til autonome plattformer. Trådløs kommunikasjon brukes i mange forskjellige sammenhenger.  Hjemmeautomatisering og effektiv bruk av energi kan benytte sensorer koblet sammen for å oppnå bedre ytelse. Effektivisering og automatisering av transport og bruk av roboter, for eksempel i helsesektoren, er andre eksempler hvor trådløs kommunikasjon og sammenknytning av sensordata er nødvendig. Utvikling av løsninger med tilstrekkelig rekkevidde, kvalitet, sikkerhet og ytelse er sentrale temaer.

Publisert 14. sep. 2018 13:58 - Sist endret 18. sep. 2018 09:34