ITS med nytt masterprogram i fornybare energisystemer

Høsten 2019 går startskuddet for instituttets første studieprogram. Informasjon om programmet, finner du her master i fornybare energisystemer 

ITS

Instituttleder Stian Løvold (til høyre i bildet) og utdanningsleder Øivind Kure ønsker et nytt masterprogram i fornybare energisystemer velkommen. Foto: Mette Johnsrud/UiO.

Satsingen på fornybar energi medfører at samfunnet har behov for ny og økt kompetanse over et bredt spekter. UiO har flere emner, studieprogram og forskning som adresserer temaet ut i fra forskjellige disiplin-ståsted (som materialer, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, jus og samfunnsvitenskap), men har altså ikke hatt et eget tematisk studieprogram som adresserer temaet i sin helhet. Fram til nå.

ITS med egen seksjon for energisystemer

- For ITS sin del er det viktig at instituttet nå får sitt eget studieprogram. Det er jo en sentral del av oppgaven til et institutt. Hittil har vi undervist i emner ved andre studieprogrammer på andre institutter, sier ITS-instituttleder Stian Løvold. Det blir det altså en endring på fra høsten.

- Fornybar energi er et strategisk område for ITS. Vi har etablert en egen seksjon for energisystemer. Nå tar vi skrittet videre med etableringen av det nye masterprogrammet. Men jeg vil understreke at dette er et program for hele Mat-Nat og hele UiO.

Starter opp med ti masterstudenter

Studiet er bygget opp av tre breddeemner innen fornybare energisystem, én fordypning med tre dybdeemner, to fritt valgte emner, samt et prosjekt og en kort masteroppgave. Breddefagene er tenkt å gi en oversikt over fornybare energisystemer og energilagring, grid og smartgrid, energimarkeder og analyse av energisystemer. Med basis i disse breddeemnene, tilbys en spesialisering med tre mer dyptgående emner innen et spesielt område, som for eksempel innen fornybar energi og energilagring. 

- Ved oppstart høsten 2019 er det tenkt at masterprogrammet skal ha kapasitet til å ta opp inntil ti masterstudenter. På permanent basis er det pr. nå uklart hvor stor opptaksramme masterprogrammet skal ha, sier utdanningsleder ved ITS, Øivind Kure. Han har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet beskrivelsen av det nye masterprogrammet.

Fordel med nærhet til forskningsmiljø og næringsliv

Hva vil det si for ITS og UiO som sådan å få det nye masterprogrammet i fornybare energisystemer til Kjeller?

- Det er et stort forskningsmiljø innen energiområdet på Kjeller som vil bidra til en robusthet med tanke på gjennomføringen av et slikt program, sier instituttleder Stian Løvold.

Kjellermiljøet har gode koblinger til næringslivet, og arbeider på et høyere TRL-nivå enn det UiO vanligvis gjør. Det vil bidra til å tilføre et slikt program bredde og et systemperspektiv, mener en optimistisk instituttleder. 

 

 

 

Av Mette Johnsrud
Publisert 17. aug. 2018 09:19 - Sist endret 11. okt. 2018 14:00