Tre nye emner på ITS

Programvaredefinert radio, styring av manipulatorer og mobile roboter og multiagenstystemer er alle nye emner det nå undervises i innen fagretningene autonome systemer og sensorteknologier.

Nye emner på ITS

Fra venstre: Tore Ulversøy, Kim Mathiassen og Jonas Moen foreleser i nye emner på Institutt for teknologisystemer (ITS). Alle tre jobber i tillegg som forskere på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som holder til vis-a-vis ITS. Foto: Mette Johnsrud  

Førstnevnte emne (UNIK4210) gir en bred oversikt over standarder, åpen-kilde-kode-verktøy og prosesseringsplattformer for programvareimplementasjon av radiokommunikasjons- og sensorfunksjonalitet.
- Gjennom øvinger og programmeringseksempler gir emnet detaljkunnskaper om syntetisering av kommunikasjons- og sensorfunksjonalitet på en valgt plattform, sier ITS-foreleser Tore Ulversøy.

Teori i praksis
Emnet styring av manipulatorer og mobile roboter (UNIK 4490) foreleses av Kim Mathiassen. Emnet gir en inngående forståelse av styringsmetoder for robotarmer (manipulatorer) innen lavnivåkontroll og planlegging av robotens bevegelse. Studentene vil også få inngående kunnskap om mobile roboter i løpet av semesteret.
- I forelesningene legger vi vekt på teori og bruk av teori i praksis. Både i simuleringer og på lab, opplyser Mathiassen.

Prinsipper for analyse, modellering og design av komplekse multiagent-systemer
Emnet Multiagentsystemer (UNIK4950) gir en innføring i systemer med flere enheter/roboter som er gjensidig avhengig av hverandres oppførsel for å kunne karakterisere egen- eller system-ytelse. Emnet tar for seg teorier for både strategisk interaksjon mellom ikke-samarbeidende agenter og mer eksplisitt koordinering av agenter som samarbeider i komplekse distribuerte miljø. Spill-teori og sverm-intelligens er sentrale deler av emnet.
- I løpet av semesteret  skal studentene lære prinsipper for analyse, modellering og design av komplekse multiagent-systemer, sier foreleser Jonas Moen.

Forelesere fra forskningsinstituttene
- De nye emnene er et godt supplement til ITS’ allerede eksisterende emneportefølje, understreker studieleder på ITS, Kaja E. Mosserud-Haavardsholm. Samtlige forelesere for de nye emnene jobber til daglig som forskere på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Institutt for teknologisystemer er en del av Forskningsparken-Kjeller. Dette er ett av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer med mer enn 3000 ansatte (blant disse nærmere 1500 forskere som til sammen utgjør cirka 70 virksomheter)
- Det er en stor styrke for våre studenter at de fleste av våre forelesere til daglig har sitt virke på forskningsinstituttene. Undervisningen blir med det ikke kun basert på teori - men også på praksis. Det gjør vårt institutt unikt. Studentenes styrke etter fullførte emner her, er en tilnærming til yrkeslivet som ikke er gitt på andre undervisningssteder, sier Mosserud- Haavardsholm.     

Av Mette Johnsrud
Publisert 24. aug. 2017 12:20 - Sist endret 24. aug. 2017 12:34