UiO-forskere har som mål: Mer sol og vind i strømnettet

– Om vi skal ha noen sjanse til å løse verdens klimaproblemer, er vi nødt til å finne måter å lagre sol- og vindenergi på, sier ITS-foreleser Sabrina Sartori.

Sabrina Sartori om sol og vind

Sabrina Sartori leder prosjektet Integrare. Det har som mål å utvikle smart teknologi for økt integrering av fornybare energikilder i energisystemet.

Vi kaster bort enorme mengder strøm fra vind og sol. Intelligente maskiner og store batterier skal gjøre slutt på sløsingen.

Les mer i Apollon 

Av Mette Johnsrud
Publisert 16. feb. 2017 09:36 - Sist endret 2. mars 2017 15:49