Smittevernveileder for Universitetet i Oslo

Regjeringen har åpnet for at flere ansatte skal få komme tilbake til arbeidsplassen sin. For at smittevernhensynene skal ivaretas, har Universitetet i Oslo utviklet en veileder for smittevern. 

Det skal være trygt for både ansatte og studenter å komme tilbake til campus. Vi vil tilpasse arbeidsforholdene slik at hensynet til smittevern blir ivaretatt på en god måte, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen. 

Se veileder for smittevern

Veilederen er basert på mal fra FHI, og gir informasjon om smitteforebyggende tiltak, og hvilke forhold som må vurderes ved gjenåpningen av bygningene på campus. 

–For at vi skal sikre en trygg gjenåpning av bygningene, er det tre ting vi skal være veldig nøye på: Syke personer skal ikke være på UiO. Godt smittevern, blant annet gjennom hygiene. Vi skal holde avstand mellom personer, sier Benjaminsen. 

–Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, får fortsatt jobbe hjemmefra. Det samme gjelder de som ønsker og klarer å jobbe fra hjemmekontor. Ansatte som kommer tilbake til arbeidsplassen, oppfordres om å finne alternativer til kollektivtransport.

Generelle føringer

Smittevern er både et felles og individuelt ansvar. Det er derfor viktig at alle følger noen generelle føringer:

  • Ingen skal komme på jobb om de er syke. 
  • Alle må gå hjem om de får symptomer på sykdom mens de er på campus. 
  • Alle skal sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse. 
  • Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med hygienerutinene og følge disse.
  • Alle skal gjennomføre smittervernkurs før de møter på jobb første dag.

Lokale retningslinjer

Lederne ved de enkelte enhetene skal vurdere hvordan ansatte og studenter skal få tilgang til bygningene, og tilrettelegge for at det gjøres på en måte som er i henhold til smittevernreglene. Enhetene skal utføre risikovurderinger før de ansatte får komme tilbake på jobb. 

Adgang til lesesaler

Sammen med smittevernoverlegen i Nordre Aker ser vi på hvordan vi kan åpne lesesalsplasser for studentene. Vi tar sikte på å åpne lesesaler i Georg Sverdrups, Sophus Bugge, Eilert Sundt og Wilhelm Bjerknes hus i tillegg til seminarrom for kollokvier mandag 18. mai kl 09.00. Vi arbeider med et  plassreservasjonssystem og kommer tilbake med detaljer om tilgang til lesesaler på et senere tidspunkt.

Publisert 15. mai 2020 11:18