Teken av bølgja

Ingen tvil om kva som var den største nyheten om lysteknikk denne veka.

Før kunngjeringa hadde det gått rykte om at astronomane hadde registrert noko som dei har leita etter ei stund: Ein såkalla kilonova, den kosmiske eksplosjonen etter ein kollisjon av to nøytronstjerner. I teorien skal det koma eit svært sterkt lysglimt frå ein slik eksplosjon, eit glimt som blir kalla gammaglimt, fordi glimtet er ikkje bare ein lyspuls, men også ein puls med røntgen- og gammastråler. Samtidig med gammaglimtet skal det koma ein puls med gravitasjonsbølgjer. Nå er ein slik eksplosjon for fyrste gong observert direkte på himmelen.

Teknisk bruk av lys står heilt sentralt i det å fange opp denne kosmiske eksplosjonen, alt frå laserlyskjeldene i dei kilometerstore interferometera som står i dei tre detektorane for gravitasjonsbøljger, til optikk og spektroskopiske instrument i alle teleskopa som registrerte gammaglimtet som kom i 17. august 2017.

Denne samlinga av lysteknisk spisskompetanse har direkte interesse for heile næringslivet. Eit aktuelt eksempel er ASML, som er ein av hovudleverandørane av lysteknikk (kjent som fotolitografisk teknikk) til fabrikkane som bygger halvleiarbrikker, brikker av den typen som står i mobiltelefonane våre. I kvar ny generasjon med fotolitografiske utstyret blir kortare lysbølgjelengder teken i bruk, og nå er langbølgja røntgenstråler i ferd med å blir tekne i bruk for fotolitografi i halvleiarindustrien. Der visar det seg at den presisjonsteknikken som blir bruka i gravitasjonsbølgjedetektorane også er i bruk i dei røntgenstrålekjeldene som ASML brukar i sine litografiinstrument.

Kjelde: optics.org   http://optics.org/news/8/10/21  «Neutron-star fusion confirmed by LIGO and telescope teams»

Video fra European Southern Observatory

Av Aasmund Sudbø
Publisert 20. okt. 2017 12:16 - Sist endret 25. okt. 2017 10:21