Møt ITS-foreleser Harald Hauglin på årets sikkerhetskonferanse

Foredraget "Sikker tid og takt i IKT-verdikjeder" presenteres på sporet "Ny teknologi – muligheter og sikkerhetsutfordringer" onsdag 21. mars. Konferansen er i i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Førsteamanuensis ved Institutt for teknologisystemer, UiO, Harald Hauglin er en av flere bidragsytere under årets sikkerhetskonferanse.    

Hauglin er sjefingeniør og fagansvarlig for tid og frekvens ved Justervesenet. Han har en doktorgrad i atomfysikk, og innehar en deltidsstilling som førsteamanuensis ved Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo.    

Bidrar med atomklokker til verdens felles atomære tidsskala UTC

Tidslaboratoriet ved Justervesenet har fire atomklokker, og er ett av rundt 70 laboratorier på verdensbasis som bidrar med i alt 450 atomklokker til verdens felles atomære tidsskala UTC. Tidslaboratoriet realiserer 'norsk tid' UTC(JV) i sanntid med et sporbart avvik mindre enn 50 nanosekunder fra UTC. Laboratoriet har de siste årene forsøkt å løfte blikket fra Justervesenet tradisjonelle domene -  kontroll og kalibrering av måleinstrumenter - til et bredere blikk på samfunnets bruk av tid og synkronisering. Spesifikt har tidslaboratoriet vært opptatt av å belyse sårbarheter knyttet til GNSS som kilde til synkronisering, blant annet ved å studere angrepsvektorer og mulige mottiltak. Det er også involvert i pågående prosjekter rettet mot autonom nøyaktig tid og takt via fiberoptiske nettverk.

Her kan du lese om Hauglins foredrag

 

Av Mette Johnsrud
Publisert 13. feb. 2018 14:50 - Sist endret 13. feb. 2018 15:15