UD oppfordrer til å vurdere hjemreise

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

UiO vurderer at dette også omfatter utvekslingsstudenter som har et midlertidig opphold i forbindelse med studier. Utvekslingsstudenter oppfordres å returnere til Norge

Fraråder reise til utlandet 

UD har i dag 14.mars sendt ut en pressemelding der de fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige og der de oppfordrer nordmenn på reise om å vurdere å reise hjem.

Bistand til hjemreise

De som er på reise bes om å kontakte sitt forsikringsselskap med hensyn til å dekke utgifter til billetter osv. 

UiO dekker reisekostnader for hjemreise dersom dette ikke dekkes av andre ordninger.

Norges ambassader eller UDs operative senter kan kontaktes for bistand.

Videre studieløp

Når studenter ankommer Norge ber vi dem ta kontakt med UiO for å avklare videre studieløp.

- Det er mange spørsmål vi må avklare med studentene. Ved retur til UiO ber vi dem om å kontakte sitt fakultet for spørsmål om tilrettelegging av sitt studie, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Du finner relevante kontaktpunkter i følgende kontaktveileder. Se også UiOs sentrale sider om koronaviruset for øvrige spørsmål. 

Publisert 16. mars 2020 09:59 - Sist endret 16. mars 2020 09:59