- Velkommen til Institutt for teknologisystemer!

Vi er stolte over å ha blitt det nå niende instituttet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, fra 1. januar 2017.

Portrettbilde

Institutt for teknologisystemer (ITS) er et resultat av at utdannings- og forskningsvirksomheten ved UNIK – universitetssenteret på Kjeller er overdratt til UiO. UiO har formulert følgende visjon for instituttet:

UiO vil utvikle et slagkraftig teknologimiljø for forskning, utdanning og innovasjon på Kjeller i nær samhandling med forsknings- og teknologimiljøene på Kjeller, tett integrert med komplementære aktiviteter på Blindern.

Kjellermiljøet ett av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer

Kjellermiljøet er i dag ett av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer med mer enn 3000 ansatte. Blant dem nærmere 1500 forskere. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norwegian Seismic Array (NORSAR), Justervesenet, Akershus Energipark, Kjeller Innovasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og nye og etablerte kunnskapsbedrifter utgjør til sammen de cirka 70 virksomhetene i Forskningsparken-Kjeller, som er medlem i The International Association of Science Parks.

Karakteristisk for virksomhetene på Kjeller er store og anvendte forskningsprosjekter som adresserer nasjonale og globale utfordringer, og nære forbindelser med næringslivet i Norge som omsetter forskningsresultatene til industrielle produkter og tjenester.

Anvendelsesorientert profil

Som navnet tilsier, vil Institutt for teknologisystemer ha en mer anvendelsesorientert profil og arbeide med problemstillinger på et høyere «Technology Readiness Level» (TRL) nivå enn de fleste mer grunnleggende virksomhetene ved MN-fakultetet. Det vil være et mål å kunne ta tak i resultater fra disse arbeidene på Blindern, og bearbeide dem videre i et systemperspektiv. Samtidig skal forskningen på ITS være mer akademisk rettet enn ved forskningsinstituttene på Kjeller. Det vil også bli lagt vekt på innovasjon og formidling - og kontakter direkte med næringslivet og offentlig sektor.

To fagseksjoner i oppstarten

Fra oppstarten vil ITS ha to fagseksjoner; Seksjon for energisystemer og seksjon for autonome systemer og sensorteknologier. Det vil være mange koblinger mellom disse seksjonene som det vil være naturlig å utnytte. Flere av de «gamle» fagområdene ved UNIK vil kunne finne sin plass ved ITS - med en dreining av fokus mot disse to hovedtemaene.

Et viktig samfunnsmessig mål med ITS vil være at en økende del av ressursene i teknologiparken på Kjeller skal komme utdanning på master- og phd nivå til gode. Et viktig mål for UiO vil være at dette skal gi et bredere tilbud i Oslo-området til studenter innen teknologiskorienterte fag. Et viktig mål for forskningsinstitusjonene på Kjeller, vil være faglig berikelse og rekruttering gjennom vekselvirkning med et akademisk miljø på Kjeller.

Av Stian Løvold
Publisert 30. mars 2017 13:40 - Sist endret 30. mars 2017 13:40