Seminarserie om kvanteinformasjon på ITS

Stipendiat Jan Gulla skal holde en seminarserie om introduksjon til kvanteinformasjon på ITS. Del 1 starter i morgen, onsdag 27.november.

Jan Gulla

Jan Gulla holder seminar om kvanteinformasjon på ITS.

Formatet på seminaret er uhøytidelig. Innholdet kan i stor grad tilpasses enkeltes behov og interesser. Det legges i utgangspunktet opp til 4 forelesninger på 3 timer hver - sannsynligvis to før jul og to etter, men dette kan avtales nærmere etter hvert.

Seminaret er tiltenkt forskere og andre som allerede har nødvendig matematisk bakgrunn i lineær algebra. Samtidig er det ment som en introduksjon til emnet, så vi vil begynne med det grunnleggende: postulatene for kvantemekanikk, konstruksjonen av qubit, tetthetsoperatorer, evolusjon, etc. Nivå og innhold vil i stor grad følge Mike & Ike (Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, 10th Anniversary ed.). Tema det er aktuelt å komme innom er: målinger og måleoperatorer, kvanteteleportering og superdense koding, EPR-paradokset, Bells ulikhet, Schmidt-dekomposisjon og rengjøring, Shor og Grovers algoritmer, kvanteoperasjoner, entropi, avstandsmål og fidelitet, destillering av entanglement, Holevos grense, kvantekryptering og kvantekommunikasjon.

 

Publisert 26. nov. 2019 13:04 - Sist endret 26. nov. 2019 13:30