Arrangementer

Kommende arrangementer

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 11. mai 2021 13:0015:30, Zoom:

M.sc. Manish Shrestha ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor:

LightSC: A light-weight security classification methodology to design and evaluate security of IoT systems