Masterpresentasjon: Song Luu

Comparing the motion planning methods Hybrid A* and RRT for autonomous off-road driving of bicycle vehicles

Masterprogram: Informatikk: Robotikk og intelligente systemer

Studieretning: Kybernetikk og autonome systemer

Masteroppgave: 30 studiepoeng

Veiledere: Kim Mathiassen (UiO/FFI), Marius Thoresen (FFI)

Ekstern sensor: Edmund Brekke (NTNU)

Intern sensor: Marianne Zeyringer

Publisert 11. juni 2021 15:02 - Sist endret 11. juni 2021 15:02