Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet. Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Kontorsjef er styresekretær. 

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for teknologisystemer i inneværende periode

 

Instituttleder: Cecilie Rolstad Denby
Nestleder:      Øivind Kure
Styresekretær: Susanne Skrimstad

Fast vitenskapelig tilsatt: Marianne Zeyringer 
1. vara: Svein-Erik Hamran
2. vara: Torbjørn SkauliMidlertidig vitenskapelig tilsatt: Lars Erling Bråten
1 .vara: Emil Høj Jensen
2.vara: 

Ekstern representant, IFE: Silje Aspholm Hole
Ekstern representant, FFI: Erlend Hoff

Teknisk/administrativt tilsatt: Arild Hemstad
1.vara: Ida Elisabeth Rydning
2.vara: Mette Johnsrud

Studentrepresentant: 
Studentrepresentant: 
1. vara: 
2. vara:

  

 

Publisert 4. okt. 2016 14:32 - Sist endret 15. sep. 2021 11:06