Multipoler i metamaterialer

Metamaterialer er kunstige, periodiske strukturer der gitterkonstanten er mye mindre enn en bølgelengde. Dermed vil materialet ideelt se ut som et homogent medium, med en effektiv magnetisk permeabilitet og elektrisk permittivitet. Man kan oppnå permeabiliteter og permittiviteter som ikke finnes i naturlige materialer. F.eks. har det blitt demonstrert negative parametre, som igjen gir negativ brytningsindeks. Slike materialer kan brukes til å lage perfekte linser (som kan oppløse detaljer mindre enn en bølgelengde). Man kan også lage mer kompliserte, anisotrope materialer som kan implementere en vilkårlig transformasjon av det elektromagnetiske feltet, f.eks. slik som den som trengs for å få til en usynlighetskappe.

Fordi dimensjonene i et metamateriale må være mye mindre enn en bølgelengde, er det lettest å lage metamaterialer for bruk innen radio- og mikrobølgeteknologi. Det er en rekke interessante anvendelser her, f.eks. effektive, miniatyriserte antenner. Etter hvert som man kan strukturere materialene på nanonivå, kan metamaterialene å få stor betydning innen fotonikk/optikk.

I praksis vil ikke bare elektriske og magnetiske dipoler, men også høyere ordens multipoler ha betydning i metamaterialer. Faktisk så viser det seg at slike høyere ordens multipoler ofte har like stor betydning som magnetiske dipoler. Vi ønsker derfor å vurdere hvordan dette kan utnyttes til nye typer kunstige materialer, hvilket kan vise seg å være nyttig for anvendelser fra radio-frekvenser til fotonikk. I denne oppgaven skal det derfor undersøkes hvilken betydning multipol-leddet har når man løser Maxwells ligninger i noen aktuelle situasjoner, slik som f.eks. refleksjon og transmisjon på en grenseflate (Fresnels ligninger). Oppgaven vil bestå i først et litteraturstudium, deretter analytiske argumenter og/eller numeriske beregninger.

Oppgaven passer for studenter som har hatt et bachelor-emne i elektromagnetisme, og som liker matematikk og/eller numerikk. Oppgaven vil kunne ende med publisering i internasjonale konferanser eller tidsskrifter.

Veileder:
Johannes Skaar, tlf. 48497352, johannes.skaar@its.uio.no, som selv er meget interessert i disse temaene og vil følge opp studentene i stor grad.

Publisert 9. nov. 2017 22:40 - Sist endret 10. nov. 2017 09:10

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60