Ledige masteroppgaver ved ITS

OBS! Denne listen oppdateres ikke lenger - nye oppgaver legges ut her fortløpende fram mot august. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i spesielle områder.

Listen over masteroppgaver er ikke komplett, og det er fullt mulig å lage din egen masteroppgave i samarbeid med våre forskere og forelesere, så ta gjerne kontakt dersom du ikke finner akkurat din oppgave i lista. Oversikten oppdateres som regel i forbindelse med studiestart på høsten.

Tittel Publisert Veileder(e)
Eurobot 23. aug. 2021
Autonome systemer (FFI) 29. okt. 2020
Cloud and edge computing for disaster relief operations - short thesis 29. okt. 2020
Cloud and edge computing for disaster relief operations 29. okt. 2020
Modelling for Estimating Aerosol Particle Size from Laser Light-Scattering Measurements 19. okt. 2018
Øke datakvaliteten til luftkvalitetsmikrosensor ved hjelp av maskinlæringsmetoder 19. okt. 2018
Passivt sonar array til tilstandsestimering av rullende materiell 18. okt. 2018
Cyber-physical security using geometric control theory and model-predictive control 25. sep. 2018
Modeling of opinion dynamics and social networks using mean-field games 25. sep. 2018
Optimal control of multi-robot systems 25. sep. 2018
Maritime VHF Satellite Communications 12. sep. 2018
Optical communications from small satellites 21. aug. 2018
Integration of software defined radio on a cubesat 21. aug. 2018
Adaptive antennas for small satellites 21. aug. 2018
Software defined satellite communications payload 21. aug. 2018
Metasurfaces for gas detection 20. aug. 2018
Fiber optic source for extended dynamic range 24. mai 2018
Lysfarten i optisk fiber som temperaturføler 24. mai 2018
Sikker synkronisering over åpne nettverk 2. mai 2018
Hastighets- og strekningsmåling med GNSS – sporbarhet og nøyaktighet 2. mai 2018
Temperaturmåling ved måling av signalforsinkelse i optisk fiber 2. mai 2018
Videreutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke 2. mai 2018
Modellering, tilstandsestimering og styring av en passiv hydrogen-maser 2. mai 2018
Multipoler i metamaterialer 9. nov. 2017
Numerisk homogenisering av metamaterialer 9. nov. 2017
Smart prosessering i sensornettverk som lokaliserer sivile fly 16. juni 2017
Smart prosessering i sensornettverk som lokaliserer skipsradarer 16. juni 2017
Improved radar detection of small targets in sea clutter 23. mars 2017
Autonom følging av ledebil 1. feb. 2017
Baneplanlegging for et selvgående kjøretøy 1. feb. 2017
Fault tolerance and sensor performance in swarm systems 1. feb. 2017
From swarm macro-scale goal to agent micro-scale behavior 1. feb. 2017
Low frequency antenna for rover mounted planetary ground penetrating radar - GPR 1. feb. 2017
Manøvrering i vegetasjon med et selvgående kjøretøy 1. feb. 2017
Modellering av dynamikken til et selvgående kjøretøy 1. feb. 2017
Optimization of energy flow in continuous swarm operations 1. feb. 2017
Real-time 3D modeling using swarm UAVs 1. feb. 2017
RIMFAX background removal signal processing 1. feb. 2017
RIMFAX surface scattering simulator 1. feb. 2017
Sceneforståelse for ubemannede kjøretøy 1. feb. 2017
Smart Meter (AMS) Security Analysis 1. feb. 2017
Analysis of proxy services for an Information-Internet 1. feb. 2017
Building an Attack Simulator on the Electric Grid Infrastructure 1. feb. 2017
Elaborating and implementing http2 standards for server-side compression 1. feb. 2017
Multi Metrics Based Framework for Measurable Security in Embedded Systems 1. feb. 2017
Novel Services through Consumption Monitoring 1. feb. 2017
Privacy labels for IoT consumer products 1. feb. 2017
Prosumers for the future smart electricity grid 1. feb. 2017
Evaluation of the Component`s Interconnection Impact on the System Security 1. feb. 2017