Arne Bernhard Sletsjøe

Associate Professor - Algebra, Geometry and Topology
Image of Arne Bernhard Sletsjøe
Norwegian version of this page
Phone +47 22855902
Room 1108
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo
Tags: Mathematics, Algebra and algebraic geometry

Publications

 • Aslaksen, H & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Generators of matrix algebras in dimension 2 and 3. Linear Algebra and its Applications. ISSN 0024-3795. 430(1), p. 1–6. doi: 10.1016/j.laa.2006.05.022.

View all works in Cristin

 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2021). Abelprisen 2021 Spesial. [Radio]. NRK.
 • Delsett, Lene Liebe; Svensen, Henrik; Sletsjøe, Arne Bernhard & Jemterud, Torkild (2018). Abels tårn 23. mars 2018. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2017). Presentasjon av Abelprisvinneren 2017 sin matematikk.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2017). Abelprisen 2017 - Yves Meyer og de små bølgene.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2017). Funksjoner - i et litt annet lys.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2017). Om Abelprisvinneren 2017. [Radio]. NRK, P2.
 • Patrizi, Francesco; Dokken, Tor; Sletsjøe, Arne Bernhard; Barrowclough, Oliver Joseph David; Dahl, Heidi Elisabeth Iuell & Muntingh, Agnar Georg Peder (2016). Refinement strategies and linear independence for LR-splines.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Delignes matematikk.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Deligne og Abelprisen. [Radio]. NRK, P2, Ekko.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Primtall. [Radio]. NRK, P2, Ekko.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Deligne og Abelprisen. [Radio]. NRK P2, Ekko.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Hvilken kunnskap må en framtidig matematikklærer ha?
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Emmy Noether.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Pierre Deligne.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2013). Algebra og geometri.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2012). Szemeredis matematikk. [Internet]. Abelprisen.no.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2012). Vinkler.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2012). Aritmetiske progresjoner.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2012). Abels Tårn. [Radio]. NRK, P2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2012). Szemeredi og Abelprisen. [Radio]. NRK, P2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2012). Geometri på ikke-kommutative algebraer.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Abels Tårn. [Radio]. Ekko, NRK.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Abelprisen 2011. [Internet]. Abelprisen.no.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Abelprisen 2011. [Radio]. NRK.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Kåring av tidenes matematiker. [Radio]. NRK.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Den korteste veien mellom to punkter er den rette linje?
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Eksotiske sfærer i 7 dimensjoner.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2011). Matematikk-time.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Matematikk. [Radio]. Banden, NRK Petre.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Lanserings av matematikerkåring. [Radio]. Verdt å vite, NRK P2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Wikipedia vs. Store Norske Leksikon. [Radio]. Radioselskapet, NRK, Petre.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Tallteori: John T. Tates matematiske lekegrind.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Trenger man digitale verktøy for å lære matematikk?
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Emmy Noether.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Musikk og tall.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Matematiske harmonier og disharmonier.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Om tredeling av vinkler.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Deformasjoner av vektorbunter med konneksjoner,
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2010). Simplifyable Modules.
 • Borge, Inger Christin & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Geometriens mester. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Borge, Inger Christin & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Inspirerende Abel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Abelpris til Mikhail Gromov. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Matematikk og håndflater. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Abelprisen til Mikhail Gromov. [Radio]. NRK P2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Abelprisen til Mikhail Gromov. [TV]. NRK2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Mikhail Gromov og hans matematikk.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Representasjoner av den modulære gruppa.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Gauss-Bonnet-teoremet.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Om Abelprisen. [Radio]. Verdt å vite, NRK P2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Om Abelprisen. [TV]. Dagsnytt atten, NRK2.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Om Abelprisen. [Radio]. Dagsnytt, NRK .
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Matematikkens skjønnhet. [Radio]. Norgesglasset, NRK P1.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). John G. Thompson and Jacques Tits. [Internet]. Abelprisens websider.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Spill.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Det hotteste innen matematisk forskning.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Abels deling av lemniscaten.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2008). Fem år med Abelprisvinnere, hva fikk de prisen for?
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Perelman og Poincaré-formodningen. [Radio]. NRK P2, Verdt å vite.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). 36,9 og lek med tall. [Radio]. NRK P2, Radioselskapet.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Årets Abelprisvinner, S.R.S. Varadhan. [Radio]. NRK P1, Dagsnyttatten.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Om tall. [Radio]. NRK petre, Olsenbanden.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Koder. [Radio]. NRK petre, Olsenbanden.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Naturens former - og formler. [Radio]. NRK P2, Verdt å vite.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Non-commutative plane curves.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Naturens former.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Matematikk og prosjektarbeid.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Spill.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Spill.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2007). Naturens former - og formler.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2006). LOTTO og spillteori. [Radio]. NRK, P2, Radioselskapet.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2006). Presentasjon av Lennart Carleson og hans arbeider. [Internet]. www.abelprisen.no.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2006). Cauchys sats og Abels bevis for uløsbarheten av 5. gradslikningen.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2005). Likningsteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2005). Matematikk og spill.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2005). Om Abelprisen 2005. [Radio]. NRK, Østlandssendingen.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2005). Om Abelprisen 2005. [Radio]. NRK, Verdt å vite.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2005). Representations of the Modular Group.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2004). Om TIMSS-undersøkelsen. [Radio]. NRK alltid nyheter.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2004). Om TIMSS-undersøkelsen. [Radio]. NRK dagsnytt.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Knuteteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Matematikk og veving.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Polyedere.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Spill og spillteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Spill og spillteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Om matematikk. [TV]. Først og sist, NRK.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Indecomposable representations of non-commutative plane curves.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2003). Noncommutative plane geometry.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Spill og spillteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Spill og hemmelige koder.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Spill og spillteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Geometri og Abel.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Spill/spillteori.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). De fire regningsartene - er det ikke det det dreier seg om?
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Er Abel en fabel.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Hemmelige koder.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Uendelighet. [Radio]. Radio Nova.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2002). Primtall. [Radio]. Verdt å vite, NRK-P2.
 • Borge, Inger Christin; Sletsjøe, Arne Bernhard & Roksvold, Jan Nyquist (2011). Applying Jennings theory and the M-series to modular isomorphism problems. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Sletsjøe, Arne Bernhard (2006). Finite dimensional representations of the projective modular group. Math.arxiv. ISSN 2331-8422.

View all works in Cristin

Published Nov. 30, 2010 11:20 PM - Last modified May 7, 2020 1:52 PM

Projects

No ongoing projects