Ut på tur: NordStat, København, juni 2016

FocuStat-gruppen har den intensjon og tradisjon, at vi hvert år skal finne én anledning, på det store konferansekartet, der vi alle reiser (og deltar aktivt). I 2015 dro vi til ISI World Statistics Congress i Rio, komplett med sambaoid eksponering. I 2016 toppet vi dette, ved å dra til København!, til NordStat, den nordiske konferansen i matematisk statistikk, 27.-30. juni.

Exhibit A: De tre vinnerne av Best Poster Presentation Awards: Kristoffer Hellton, Céline Cunen og hjemmefavoritt Frederik Riis Mikkelsen.

De nordiske konferansene i matematisk statistikk har en lang og rik tradisjon, fra det første møte i 1965 til den nå 26. gang, i København, juni 2016. Frem til omtrent 1990 var konferansene faktisk mest nordiske, i intensjon og i ånd, der språket var mest skandinavisk, både for foredrag og middagstaler og for de mange fagpratene underveis. Konferansene tjente også som gode førstereiserfaringer, for de gryende og de ferske, de nesten ferdige hovedfagsstudenter, osv. Den nordiske forbrødningsånd er vel fortsatt tilstede, men har noe fattigere kår, ved at konferansene mer og mer ligner alle de andre, med engelsk som arbeidsspråk og meget internasjonal deltagelse. De har også vært arrangert i Litauen og Estland. Endelig bør det nevnes at konferansene avspeiler de større trender i vårt fag, langs teori og anvendelser, at dette er ikke noe som bare elfenbenstårnfolket bedriver, men store lag av forskere i stadig flere anvendte disipliner med kvantitative data.

Mitt inntrykk er at ambisjonsgraden var moderat denne gang, i flate, innbydende Universitetsparken, der man også kunne ane det sparebluss universitetet må holde seg med en stund. Lokalene var ikke spesielt gode, og lite arbeid var lagt i det som heter pomp eller prakt eller ekstrainnslag eller festtaler (hvem kan glemme den grønlandske hilsingstalen i Lofthus, i det fruktblomstrende Hardanger, 1975?). Men oppmøtet var relativt godt, og alt fungerte som det skulle. Ingrid Glad (som vil forstå verden) holdt åpningsforedraget, med a-ha-temaet Hunting High and Low. Hovedforedragsholder, med det som fortsatt heter SJS-foredraget, var Jonathan Taylor fra Stanford University, om post-selection-problemer. Et mildt tradisjonsbrudd her var at arrangørene ikke hadde pekt på noen diskutanter på forhånd (et par av oss ble istedet bedt om å bidra senere, straks et manuskript foreligger).

Til yngre eller ikke tilstrekkelig historisk orienterte lesere må det nevnes at nettopp SJS-foredraget har vært en viktig del av de nordiske konferanser, helt siden Scandinavian Journal of Statistics debuterte i 1974. Den utvalgte foreleser, eller de to, måtte produsere en artikkel mange uker før konferansen, og denne ble kopiert og sendt ikke bare til de også nøye utvalgte diskutanter, men til samtlige påmeldte, som kunne forberede seg til møtet. Disse artiklene skulle både være pedagogiske oversiktsarbeider, over viktige temaer, men også komme seg frem til forskningsfronten; og foreleserne fikk gjerne to + to timer, før en femte time ble brukt til diskusjon. Blant "klassikerne" jeg straks kommer på, i denne serien, er Erik Torgersens Comparison of Statistical Experiments, fra Lofthus 1975 (der førstediskutant Søren Johansen skremte møtelyden med å proklamere at du som er flink, Torgersen, burde forske på andre saker enn dette), og Per Kragh Andersen og Ørnulf Borgans Counting Process Models for Life History Data: A Review, fra Bolkesjø i 1984 (der jeg var nervøs diskutant). I Odense 1990 hadde Henning Omre og jeg SJS-forelesningene, om Topics in Special Statistics, osv. Men tradisjonen har sklidd ut en smule, og det har hendt at diskusjonen har vært blek eller amputert, eller at de inviterte SJS-forelesere ikke har maktet å levere manus.

Tilbake til NordStat2016: Andre hovedforedragsholdere var Marloes Maathuis, om kausalitet, Richard Samworth, om random projections og klassifikasjon, og Holger Rootzén, om ekstremverdistatistikk. Inviterte sesjoner organisert av norske forskere var Causal Inference, med Kjetil Røysland, samt Theoretical Statistics, med meg. Andre foredragsholdere fra Norge var Guro Dørum, Egil Ferkingstad, Geir-Arne Fuglstad, Jon Michael Gran, Tore Selland Kleppe, Bo Lindqvist, Mats Julius Stensrud og Håkon Tjelmeland. Dessuten var det så mange som 56 postere, med tilhørende tre-minutters power-talk-presentasjoner, og med mange norske. Magne Aldrin kom for sent til å presentere sin EM-poster, siden han var nede i Frankrike et sted og heiet på Island – av grunner jeg ikke helt forstår legges EM og VM i fotball alltid til samme tid som NordStat.

Exhibit B: Gudmund Hermansen, Nils Lid Hjort, Kristoffer Hellton, Sam-Erik Walker, Céline Cunen. 40% of us won awards.

FocuStat-gruppen (femårsprosjektet Focus Driven Statistical Inference With Complex Data) har altså knesatt den enkle regel at vi hvert år skal finne én konferanse der vi alle deltar. I 2015 dro vi til ISI-møtet i Rio de Janeiro, og i 2017 drar vi til Joint Statistical Meeting i Baltimore (vel, det kommer an på hvordan den nordamerikanske rettsstat får reagert på de innreisepolitiske aspekter ved den nordamerikanske presidentens dekreter, anno januar 2017 og utover; det kan hende denne politikken lærer oss å sette Fredrikstad høyere enn Maryland) – men i 2016 ble det altså København! Vi hadde det utmerket, faglig og sosialt. Våre foredrag og postere var som følger:

Vår begeistring fant vi ingen grunn til å dempe, da det ble klart at Céline og Kristoffer vant to av de tre Best Poster Presentation Awards. Og om to år sees vi igjen, antagelig i Estland.

Exhibit C: Nå også med Emil Aas Stoltenberg, på konferansemiddagen, uten hilsningstaler (heller ikke fra Grønland), og med relativt lav cigarføring.

En kortere versjon av denne NordStat2016-rapporten har tidligere vært publisert i Tilfeldig Gang, desember 2016.

Tags: NordStat, København, Best Poster Awards, A-ha By Nils Lid Hjort
Published Feb. 27, 2017 2:33 PM - Last modified Feb. 4, 2020 11:03 AM
Add comment

Log in to comment

Not UiO or Feide account?
Create a WebID account to comment